Aktuelt Bilfritt sentrum i Hamburg

Publisert 22 oktober 2015 | av

Eksperter om bilfritt sentrum: – Kan bli et eldorado for boliger


Forslaget til Miljøpartiet De Grønne (MDG) om bilfritt sentrum har skapt en meningsstorm i Oslo de siste dagene. Men hvordan vil egentlig boligmarkedet i Oslo bli berørt av et slikt tiltak?

(Coverbilde: Bilfri del av Hamburg sentrum. Foto: HafenCity Hamburg GmbH​)

Sannsynligvis på en positiv måte – kanskje med unntak av næringseiendom – mener mange eksperter, selv om flere er uenig.

MDG vil gjøre Ring 1 i Oslo sentrum fritt for privatbilisme innen 4 år, og satse hardt på sykkel og kollektivtransport. Flere, blant annet Oslo Handelsstands Forening har påpekt at tiltaket vil være svært ødeleggene for handelsvirksomheten i sentrum, da mange handlende kommer kjørende til og fra sentrum. Det har også oppstått uenighet om hvorvidt tiltaket er lovlig eller ikke.

Boligmani har snakket med ulike politkere, meglere og boligsynsere om det nye forslaget. Flere peker på at sentrums-beboere sjeldent eier bil uansett, og at et vakrere bybilde vil kunne være positivt for markedet i Oslo på flere måter. Det er allikevel mange som ser store utfordringer med hensyn til boligmarkedet, og spesielt når det gjelder næringseiendom.

Les også: 4 1/2 grunn til å elske eiendomsskatt

– Vanskeligere å selge bolig i sentrum

Pia Farstad von Hall fra Oslo Høyre sier til Boligmani at det vil være vanskelig å se for seg et slikt tiltak i praksis. 

– Det bor jo ikke så mange mennesker innenfor Ring 1 som ville blitt berørt, men de som bor der har et liv de skal leve, og det er noen praktiske utfordringer der, sier høyre-politikeren.

– Det er vanskelig å si noe om totaleffekten i boligmarkedet, men det er klart, blir det bilfritt blir det vanskeligere å selge boligen du sitter på, fordi markedet ditt minsker til en gruppe mennesker som aksepterer at det er bilfritt.

Farstad von Hall ser på et mindre radikalt tiltak, med krav om el-biler og miljøvennlig transport, som et mer fornuftig alternativ.

– Bilfritt sentrum kan få betydelige følger

Analysesjef Haakon Ødegaard i Malling & Co er også skeptisk til forslaget, og sier til til NE Nyheter i dag:

– Men hypotesen er at dette vil påvirke verdiene stort, uten at vi kan tallfeste dette helt ennå.

Ødegaard tror tiltaket kan få betydelige følger for både kontorleiepriser, verdien på parkeringsanlegg, verdi av boliger, byutvikling generelt og ikke minst handel. 

Uenige eksperter: Positivt for boligmarkedet

Flere av ekspertene på Oslos boligmarked som Boligmani har snakket med er mer positive til forslaget.

Bilfri dag i ParisFra en bilfri dag i sentrum i Paris. Foto: Anne Hidalgo

– Jeg tror bilfritt sentrum vil øke etterspørsel etter boliger og øke prisene der og i randsonen. Tenk: bilfritt, ren luft og tilgang til sentrum og fjorden. Kan det bli bedre? spør Trude Larsen, rådgiver for boligkjøpere via trudet.no, og tidligere markedssjef for boligprosjektet på Sørenga.

– Se for eksempel på Kvadraturen. Her forlenges nå avenyer fra Bjørvika og oppover. Hvis dette blir bilfritt blir det et eldorado for boliger. Kontorbygg kan gjøres om slik som Posthuset er blitt, og vi får et kjempefint område å bo med gode priser.

Christian Dreyer i Eiendom Norge påpeker til Boligmani at omkringliggende sentrumsområder, som da ikke er bilfrie, samtidig vil kunne øke sin attraktivitet.

Mer attraktivt for unge

Eiendomsmegler Dane Matanovic fra Eie Eiendomsmegling jobber daglig med salg av eiendom i sentrum, og tror at et bilfritt sentrum kan gjøre området mer attraktivt for unge mennesker, hvilket kan bidra positivt for boforholdene.

– Unge kjøpere har transformert områder tidligere og gjort de attraktive. Se for eksempel på Grünerløkka som bugner av liv.  Det kan være naturlig å tenke seg at vi kunne fått et slikt tilfelle i sentrum også, sier han til Boligmani.

Les også: "Eier du ikke innen fylte 30? Bare legg deg ned å dø"

Positivt for boligmarkedet med bilfritt sentrum?De unge har transformert Grünerløkka. Kan det samme skje med sentrum, om det blir bilfritt?

Boligprisene lite berørt

Området MDG vil stenge for privatbilisme, altså innenfor Ring 1, berører i overkant av 1000 fastboende mennesker som eier bolig i området. Det er altså ikke store antall boliger som rammes av fraværet på biltilgang. Dette er med på å gi flere eksperter grunn til å tro at prisnivået i boligmarkedet ikke vil bli særlig berørt av et bilfritt sentrum.

– Hvis det blir totalforbud kan det selvsagt føre til at de som må ha bil flytter ut av området, men innenfor Ring 1 vil det alltid være attraktivt å bo, sier Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig til Boligmani.

Schumann støttes av sjef i Eiendom Norge, Christan Dreyer:

– De som har besluttet å bo sentrumsnært eier sjelden bil. Dette vil derfor ha liten eller ingen betydning for disse, og boligprisene vil nok ikke bli mye berørt. Slike typer boliger vil fremdeles være etterspurt, og attraktiviteten vil kanskje øke hvis man lykkes å utvikle enda bedre byrom i sentrum. Målgruppen er nok ikke de yngste, prisnivået er nok i høyeste laget for de. Målgruppen er nok mer de som jobber i sentrum, slik som i dag.

Les også: Derfor øker boligprisene på østkanten i Oslo

Bilfritt sentrum – påvirkning på boligmarkedetAttraktiviteten vil kanskje øke hvis man lykkes å utvikle enda bedre byrom i sentrum, mener Christian Dreyer

Størst effekt på områdene rundt Oslo

– En større effekt av et bilfritt sentrum kan vi få i randsonen rundt Oslo. Med slike grep vil det store antallet arbeidstagere ikke lenger kunne kjøre bil til jobb. Da blir det enda viktigere å ha en bolig tett på knutepunktene, enten det er bane, trikk, buss eller tog. Slike boligprosjekter vil øke attraktiviteten, når man er avhengig av offentlig kommunikasjon vil den praktiske hverdagen være veldig høyt på prioriteringslisten ved kjøp av bolig, sier Dreyer til Boligmani.

Les også: Vil du tjene penger på eiendom? Se tipsene fra en som har fått det til!Tags: , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close