Boligmarkedet Grønlandsleiret-oslo

Publisert 1 november 2016 | av

Gladmelding fra Eiendom Norge: Mindre lokkeprising i oktober


Oktobertall fra Oslo kan tyde på at eiendomsmeglerne har begynt å prise boligene mer realistisk.

Den siste måneden har lokkeprising vært et hett tema, blant annet grunnet forbrukerrådets rapport om at 10 meglerkjeder har benyttet lokkepriser. Meglertoppene tok umiddelbart avstand fra dette, og det kan se ut som at deres reaksjoner har hatt en positiv innvirkning på saken.

Dette melder Eiendom Norge, som i dag skriver på sine hjemmesider:

I Oslo var det i oktober 2016 et snittavvik på 10,2 prosent, noe som er 23,9 prosent lavere enn i september. Avvikene i oktober er 33,3 prosent lavere enn i juli, som var enkeltmåneden med størst avvik.

Av Oslos 15 bydeler er det registrert nedgang i 13 bydeler i oktober. Det er kun i Nordre Aker og Venstre Aker at det ikke har vært en nedgang. Dette er bydeler hvor avvik også har vært mindre.

Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer uttaler:

– Ferske tall fra flere bydeler i Oslo viser det er gjort virkningsfulle grep i eiendomsmeglingsbransjen, og jeg må gi stor honnør til både meglere og foretaksledere for så raskt å ha klart å bedre presisjonen i prisingen.

Les også: Lokkepriser – et virkemiddel med bare tapere

Oppvasksmøte fungerte, men Oslo er ennå ikke i mål.

Et bransjemøte i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge ble avholdt i september, for å rydde opp i de forskrekkende tallene Eiendom Norge oversendte Forbrukerombudet. 

– Det var et møte preget av erkjennelse av behov for endringer, samt vilje til omstilling. Det er blant annet det vi nå ser de gode resultatene av, sier Dreyer.

Eiendom Norge påpeker imidlertid at Oslo-meglerne har mer å gå på, og fortsatt har en jobb å gjøre for å nærme seg nivået i andre byer. De skriver videre på sine hjemmesider:

Selv om resultatene i Oslo viser mindre avvik mellom prisantydning og solgt pris så er det langt igjen til de nivåene som byer som Stavanger og Trondheim. I nettopp disse byene er det eiendomsmegleren som har stått for prisingen alene, og avvikene mellom prisantydning og pris har historisk ligget mye mer stabilt i disse regionene, og det til tross for store svingninger i boligprisene.

– I mange av de andre byene har det vært en stolthet i meglerbransjen i å treffe med riktig pris i markedet. Dette er i ferd med å feste seg også i hovedstaden, det er gledelig å se, avslutter Dreyer.

Les også: Er lokkeprising bevisst underprising, eller en systemfeil?Tags: , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close