Boligmarkedet

Publisert 13 mars 2014 | av

Full uenighet om boligprisene


Veidekke, en av landets største boligbyggere, og Nordea, en av landets største banker/meglerhus, slapp i går analyser for utviklingen av det økonomiske bildet i Norge, og herunder også boligmarkedet. Man skulle i utgangspunktet kanskje tro at så store og tunge aktører med lang erfaring og faglig ekspertise ville ha lik oppfatning av hvordan boligprisene vil utvikle seg. Men neida: Her er det full uenighet.

– Etter tre måneder med fallende boligpriser i høst, tok prisfallet en pause rundt årsskiftet. Signalene fra boligmarkedet peker imidlertid mot videre prisfall, heter det i Nordeas rapport, Økonomisk Oversikt

– Antall boliger til salgs har økt gjennom fjoråret, og er nå 30-40 prosent høyere enn for et år siden, mens omsetningen har endret seg lite. Det har gitt en markert økning i antall usolgte boliger. I tillegg har tiden det tar å selge en bolig økt, skriver økonomene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen videre.

Disse faktorene vil ifølge Nordea føre til at boligprisene skal ned rundt 10 prosent frem mot utgangen av 2015.

– De største svakhetene ser vi i nyboligmarkedet. Der rapporteres det om tilnærmet full stopp i salget. Det gjør at flere nybyggingsprosjekter trolig vil settes på vent, og resultere i lavere boliginvesteringer og fallende aktivitet i byggesektoren, legger Nordea til.

Veidekke derimot, som riktignok har en interesse av et forbedret boligmarked, er langt mer positiv i sine spådommer.

– Vi mener at de underliggende positive drivkreftene vil bidra til en vekst i boligprisene gjennom 2014 på rundt tre prosent, økende til rundt fire prosent i 2015, skriver Veidekke i sin rapport.

– For 2014 forventes det at de økonomiske driverne for boligmarkedet er positive. Vi har et fortsatt sterkt arbeidsmarked, god befolkningsvekst, lavt rentenivå, inntektsvekst på mellom 3,5 og fire prosent, og det er fremdeles ingen vesentlige ubalanser i husholdningsøkonomien, skriver de videre.

Ikke så lett å bli klok på disse ekspertene med andre ord…Tags: , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close