Boligmarkedet Oslo skandinavia sine hovedstater

Publisert 13 desember 2017 | av

Hvordan ser fremtiden ut i Skandinavia sine hovedstater?


Boligmarkedet er i noenlunde balanse på landsbasis, i følge Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom, men til tross for det finner vi et problematisk og lite bærekraftig boligmarked i Norges hovedstad. Tidligere i år la Samfunnsøkonomisk analyse frem deres nyeste prognoserapport der de predikerer at boligprisene i Oslo kun vil fortsette å øke de neste tre- fire år. Mer nøyaktig, de kalkulerer en prisøkning på svimlende 33,5 prosent fra 2016 til 2020. Statistisk Sentralbyrå (SSB) melder at årsaker som rekordlav styringsrente på 0,5 prosent i 2016, samt balansemangel mellom tilbud og etterspørsel, har bidratt til de høye boligprisene i Oslo. Det er også vesentlig å ta den høye befolkningsveksten i Norge i betraktning. Dessuten har den sterke sentraliseringstrenden generert et mer konkurransedyktig boligmarked i de større byene; som i Oslo, i følge SSB sin ’Økonomisk Analyse’ fra 2016.

Oslo sine svimlende høye priser har til og med vekket oppsikt utenfor landegrensene. Tidligere i år skrev den Danske DR om en ett-roms leilighet i Oslo som ble lagt ut til salgs for 2,175 millioner kr, til tross for at den kun var på 18 kvadratmeter. Dette eksemplet er alt annet enn uvanlig i Tigerstaden. Men skiller vi oss egentlig så sterkt ut sammenlignet med våre nordlige naboer? Både Stockholm og København opplever en lignende sterk pågang i boligmarkedet, men med noen merkbare ulikheter. Hvis København hadde hatt en kvadratmeterpris tilsvarende den nevnte leilighet i Oslo ville den være den absolutt dyreste i Danmark målt pr. kvadratmeter. Med andre ord så er det langt dyrere å kjøpe bolig i Oslo enn det er i København, regnet ut fra kvadratmeter prisen. Men med andre viktige faktorer inne i bildet, er boligmarkedet altfor kompleks til å kunne la saken ligge kun ved det.

Den danske økonom Jan Størup Nielsen argumenterer for at den danske økonomi har tredd inn i en selvforsynt og positiv utvikling, noe som direkte går i takt med boligmarkedet. I tillegg til lav rente og stødig økonomi, kan man trekke flere likheter mellom det norske- og det danske marked. Sånn som i Norge, er boligmarkedet i Danmark svært sentralisert, og storbyer; hovedsakelig København, opplever et helt annet boligmarked enn resten av landet.

 

Kvadratmeterpriser ved kjøp av bolig

Hvis man ser bort ifra tiden rett etter finanskrisen i 2008, så har Stockholm, København og Oslo har hatt en svært lignende boligpris utvikling siden år 2005 frem til i dag. Faktisk, så har Sverige, som Norge og Danmark, opplevd bemerkeslig rekordlav styringsrente de siste parr år. Men når vi undersøker kvadratmeterprisen i de tre byer finner vi at Stockholm og Oslo er relativt like, mens København skiller seg mer ut.

snitt kvadratmeterpris kjøp oslo, stockholm og Kobenhavn

 

I mai 2017 konkluderte nemlig Prognosesenteret med at en gjennomsnittlig bolig i Oslo lå på 70 525 kr/m2, mens den lå på 68 287 kr/m2 i Stockholm og 54 516 kr/m2 i Stockholm. Det som derimot er ekstremt viktig å nevne her er arealet i de tre storbyer. Mens Oslo har et totalareal på 454,09 km2, har Stockholm et areal på 209 km2, og tilslutt finner vi København med et areal på 86,20 km2. Med andre ord, vil det si at gjennomsnittsprisen på boliger i København er regnet ut fra et område som er langt mindre og derfor mer sentralt enn de to andre. Ettersom bydelene i både Oslo og Stockholm er inkludert i det som betegnes som selve byen, blir sammenligningen til tider ikke komplett. Derimot, så kan man tenke seg og dermed konkludere til en dels grad at hvis København hadde hatt et større landareal, der deres forsteder hadde vært inkludert, ville prisene i København vært enda lavere.

 

Den historiske utviklingen

Vi har tre svært sterke boligmarkeder i Skandinavia. Og de skyhøye prisene generer alltid en form for usikkerhet og til tider redsel. Kraftige ord som boligboble og priskrakk som florerer på nettet, får oss til å sitte igjen med et inntrykk av at boligmarkedet plutselig skal endre styring og stupe rett i bakken. Det er derfor viktig å stille seg kritisk og huske at dramatiske og skremmende ord ofte blir brukt for å selge nyheter, fremfor å informere. Det er som oftest langt viktigere å analysere boligmarkedets utvikling de siste år; for å forstå markedet, enn det er å spekulere om fremtiden. Administrerende direktør i Krogsveen, Leif J. Laugen, er nemlig en av flere som har predikert at Oslo vil oppleve en korrigeringsfase i de neste år. Grunner som lav befolkningstetthet og de mange uutnyttede utbyggingsområdene i Oslo og omegn vil bidra til at prisforskjellene mellom hovedstaden og resten av landet ikke vil fortsette slik den har gjort i lang tid nå. Krogsveen argumenterer for at hvis en naturlig korrigeringsfase ikke er å finne i kortene våre, er det fortsatt en mulighet for et sjokkerende prisfall på grunnlag av mer økonomiske- og politiske beslutninger, som for eksempel i oljesektoren vår.

kvadratmeterpris utvikling Oslo, Stockholm og Kobenhavn

 

 

Leie

Det blir ofte sett på som en økonomisk sikkerhet å eie sin egen bolig, og tidligere undersøkelser har vist at langt flere nordmenn tyr til kjøp fremfor leie enn våre Skandinaviske brødre. Det som er fascinerende er at det faktisk er langt dyrere å leie i København enn det er i både Oslo og i Stockholm.

Med andre ord, vil det derfor lønne seg å leie i Oslo fremfor København, mens det vil lønne seg å kjøpe i København fremfor i Oslo. Dette har bidratt til at det har vokst frem et miljø for norske investorer i den danske hovedstad. Milliardæren Ivar Tollefsen, som er kjent for å ha skapt profitt på det Skandinaviske boligmarkedet gjennom de to firmaene Fredensborg AS og Heimstaden AB, er en av flere norske investorer som mener man skal satse på markedet i København, grunnet de økende utleiepriser og gode prognoser for Københavns boligmarked.

Les også: Hvordan tjene gode penger på utleien

Lønn

Når man diskuterer og sammenligner boligprisene i Skandinavia, er det ikke bare relevant, men ekstremt nødvendig å vise til gjennomsnittslønnen i de tre land. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) utarbeidet målinger i 2015, for å vise til gjennomsnittslønnen i diverse land. Vi i Moneybanker har laget en graf som kun har tatt de Skandinaviske landene i betraktning, pluss omgjort fra USD til NOK, for å gjøre det mer oversiktlig.

Mens vi må huske på at de nøyaktig numre for gjennomsnittslønnen har endret seg noe siden 2015, kan vi se at gjennomsnittslønnen til nordmennene ligger på noe høyere enn svenskenes- og danskenes lønn. Det er derimot viktig å poengtere det faktum at grafen er laget før trukket skatteprosent og ettersom danskene har et reelt høyere skattefradrag enn svenskene og nordmennene, vil utbetalt lønn se merkbart annerledes ut. På en annen side, er det også vesentlig å huske at skattepengene som blir trukket fra enkeltindividets lønn faktisk går til formål man ellers skulle brukt sin lønn på. Videre, så er mat, alkohol, bensin og andre goder dyrere i Norge enn det det er i Sverige og Danmark. Numbeo har nettopp undersøkt at Norge har noen av de høyeste prisene generelt i verden og kostnadene for å bo og leve i Norge er for eksempel 57,71% høyere enn det er i USA. Med det sagt, vil en leietager i Oslo mest sannsynlig ha høyere kostnader per måned, til tross for billigere boligleie.

snitt årslønn Norge, Danmark og Sverige

Hvordan ser fremtiden vår ut?

I følge administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe W. Meier, vil prisene i Oslo stige mer enn ti prosent i de førstkommende årene. Samtidig argumenterer SSB for en litt mer håpefull fremtid i vente. Grunnen til dette er blant annet en økning i boligbygging i Oslo, som vil resultere i et mer balansert forhold mellom tilbud og etterspørsel. Videre melder SSB at utsikten til en økende rente vil bidra til avtagende etterspørsel. Som et resultat av dette er det ventet at boligprisene vil få en lavere vekst takt, på ca. 0,6 prosent i 2018, før den vil falle ned mot -1,5 i 2019, for så å synke til -2,1 prosent. Til tross for dette, påpeker SSB at selv med en nedgang fra tidligere år, vil boligmarkedet fortsatt være sterkt. Den danske boligutlåner, Nykredit, estimerer en vekst takt på 8,7 prosent for resten av året i København, mens det er forventet en vekst takt på 4,9 prosent i 2018 og 3,3 prosent i 2019. Vekst takten i Stockholm er også predikert til å øke de neste år, noe som gjør at Oslo kan bli den eneste storby i Skandinavia som vil befinne seg inn korrigeringsfase.

Med det sagt; hvis man skal følge noen overholdende tips når det kommer til boligmarkedet, uansett hvilket land man holder til, så er det å følge med på nasjonale- samt internasjonale faktorer som påvirker økonomien vår. Videre så er det viktig å huske å holde hodet kaldt og ikke handle ut fra impuls, kun fordi man har lest det ene eller andre om renter og prognoser. Alternative fakta fra diverse kilder kan aldri sammenlignes med de essensielle tips og råd man får fra marked- og boligøkonomer. Og mer enn noe annet, still deg selv kritisk og vær forberedt på at alt kan skje.


Artikkelen er skrevet av Ida Croff for firmaet Moneybanker; som hjelper enkeltindividet med å få et fullverdig overblikk over mulighetene for kredittkort og forbrukslån. Ida studerer på Aalborg Universitet, i Danmark, der hun leser en bachelor som heter Language and International Studies. Ved siden av studiene er hun skribent for Moneybanker, samt En-Udenrigsanalyse.”
Artikkelen er originalt publisert HER, via moneybanker.com/no.Tags:
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close