Boligmarkedet

Publisert 14 november 2014 | av

Leilighetssalget viser en meget sterk utvikling


– Vi ser en positiv salgsvekst for alle boligtyper, men leilighetssalget viser en meget sterk utvikling etter en svak start på året, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening.

Salgsnivået i oktober samlet viser en vekst på 36 prosent i oktober sammenliknet med samme måned i fjor. Det viser Boligprodusentenes forenings rapport for salg og igangsetting av nye boliger.

Det bygges mer, men stadig for lite

– Et godt og stabilt høyt nivå

– Oktober 2014 viser at salgsnivået fortsetter på et godt og stabilt høyt nivå, og den negative differansen mot fjoråret er i ferd med å bli hentet inn, sier Jæger.

Det ble solgt 61 prosent flere leiligheter i oktober i år enn i samme måned i fjor. Eneboliger har en vekst på 20 prosent, og småhus har en økning på 12 prosent.

Samlet salg hittil i år ligger 8,5 prosent bak samme periode i fjor. Etter september lå salget 13 prosent bak fjoråret.

– Svikt i leilighetsbyggingen

Igangsettingen i oktober er svak og det negative avviket mot fjoråret øker. – Som en konsekvens av svakt salg mot slutten av fjoråret og starten av 2014, ser vi at igangsettingen har en svært ulik utvikling enn boligsalget, sier Jæger.

Oktober alene har en nedgang på 31 prosent fra i fjor, og den samlede igangsettingen ligger 15 prosent bak 2013.

– Svikten i leilighetsbyggingen er den klart viktigste årsaken til den svake utviklingen, og hittil i år er nedgangen målt mot fjoråret på 22 prosent, sier Jæger.

I oktober ble det igangsatt 49 prosent færre leiligheter enn i fjor. Eneboligmarkedet har en langt mer stabil tendens med en samlet nedgang på syv prosent hittil i år.

Tidligere i år så det dystert ut…Tags: , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close