Boligmarkedet boligkjøperforsikring

Publisert 3 februar 2014 | av

Prisoppgang for OBOS-boliger i januar


OBOS-prisene steg med 2,4 prosent i januar. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området er nå 40.885 kroner.

Prisene er nå på nivå med oktober 2013 og er 3,8 prosent lavere enn i januar 2013. 

– I forrige måned meldte vi at bunnen var nådd, men prisoppgangen i januar var likevel større enn forventet. Vi tror den positive trenden vil fortsette utover vinteren og våren, men at vi ikke kan forvente så sterk stigning som i januar, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS.

I januar ble det foretatt 578 eierskifter tilknyttet OBOS, mot 384 i desember og 586 i januar 2013.

Den månedlige pris- og omsetningsstatistikken for OBOS-tilknyttede boliger er basert på registrerte overdragelser i de vel 61 000 boligene i OBOS-tilknyttede borettslag i Oslo-området.

Selv om antallet omsetninger som danner grunnlag for prisstatistikkene er relativt stort, er det tilfeldig hvilke typer boliger som omsettes og hvor disse ligger. Man bør derfor legge vekt på trenden som fremkommer ved å betrakte prisutviklingen over tid, framfor prisnivået i en bestemt måned. 

På onsdag kommer EFF med sin statistikk for boligprisutviklingen i januar. Den vil vise et mer korrekt bilde av prisutviklingen. Boligmani kommer tilbake med dekning av utviklingen i boligprisene så snart disse tallene slippes. 

Kilde: OBOS

 

 

 

 

 

 Tags: , , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close