Boligmarkedet

Publisert 22 august 2014 | av

Slik skal byggenæringen stoppe de useriøse


Jan-Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fikk i dag overlevert forslag fra et ekspertutvalg fra byggenæringen som foreslår hvordan en ny Sentral Godkjenning fra 1. januar 2015 bør innrettes. Utvalget foreslår tiltak som skal sikre kvalifikasjoner og bekjempe useriøse aktører i næringen.

– Hovedhensikten med vårt forslag til ny Sentral Godkjenning av kvalifikasjoner, er at det skal være enkelt å være seriøs. Ordningen vil være viktig i kampen mot svart arbeid, sier adm. dir. i BNL Jon Sandnes. 

. – Det vil føre til mindre saksbehandling og frigjøre ressurser for økt tilsyn. Dette vil bety mindre/enklere rapporteringer og likere konkurransevilkår. Det skal være enkelt å være seriøs, sier adm. dir. Per Jæger i Boligprodusentene, som har vært utvalgsleder.

Tiltakene omfatter:

  • Etablering av en ny Sentral Godkjenning
  • Utvidelse og forbedringer i ID-kort ordningen
  • Etablering av ny registreringsordning for arbeid på eiendom (seeiendom.no)
  • Sterkere og mer målrettet tilsyn og myndighetskontroll
  • Automatisert tilgang på informasjon fra offentlig register


Tags: , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close