Boligøkonomi Risvollan-borettslag-høyblokka

Publisert 12 februar 2015 | av

Du risikerer å betale for drift og vedlikehold av heis du ikke benytter


Dersom sameiet eller borettslaget hvor du bor beslutter å oppgradere en eller flere heiser i borettslaget / sameiet, kan du risikere å betale for kostnadene for vedlikehold og drift av heis du ikke har nytte av. Dette omfatter også kostnader i forbindelse med drift, vedlikehold og utskiftning av heis(ene), og dette kan ofte bli kostbart.

Selv om du bor i 1. etasje i blokka og ikke benytter eller har behov for heisen, eller du bor i en av sameiets / borettslagets blokker uten heis, må du være med å dekke kostnadene til heis, som de andre beboerne nyter godt av.

LES OGSÅ: Derfor må du aldri kjøpe 1.etasje

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte leiligheten, skal fordeles mellom sameierne / andelseierne. Fordelingen skal skje i henhold til sameie- / andelsbrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnaden etter nytte for den enkelte leilighet eller etter forbruk.

Dette vil si at sameiet / borettslaget kan beslutte i generalforsamlingen med 2/3 flertall at felleskostnadene skal økes i forbindelse med vedlikehold eller utskifting av heisen(e).

I sameiet i Greger Grams vei – på toppen av Ullern i Oslo – var det i 5 år en pågående konflikt vedrørende dette. Sameiet besto av 7 blokker, men det var bare heis i 4 av dem. Tvisten gikk ut på om beboerne i de 3 blokkene uten heis, måtte betale heiskostnader etter vanlig sameiebrøk eller om kostnadene skulle fordeles ut fra den nytten sameierne hadde av heisene. De totale utgiftene til utskifting av heiser i sameiet ble anslått å være et millionbeløp, hvor hver sameiers andel av dette beløpet var ca kr. 80 000 – 120 000. Saken ble avgjort i Høyesterett i 2013 under dissens, hvor rettens flertall mente at kostnadene skulle fordeles i henhold til sameiebrøk. Høyesterett mente at regelen om fordeling etter nytte først og fremst får anvendelse ved utgifter til nye installasjoner, men i denne saken var det utgifter til et eksisterende heisanlegg.Tags: , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close