Boligøkonomi

Publisert 21 mai 2017 | av

Ny trend i USA: Selger egenkapital i bolig


Hva om du kunne selge en liten del av ditt eget hus til et selskap, og få tilsvarende verdi av penger tilbake, eksempelvis for å betale ned annen gjeld, pusse opp eller kjøpe et nytt hjem?

For mange huseiere er det boligen som er deres største verdi, men få har tilgang på dette da denne verdien er låst til huset med et lån. I 2015 kom Point, et amerikansk fintech start-up, med en ny forretningsmodell som tillater forbrukere å selge en del av sin bolig til investorer, i stedet for å låne penger på den tradisjonelle måten. Point har flyttet fokuset fra lån til salg og kjøp av huseiernes egenkapital.

Hvordan fungerer det?

I dag er det slik at du låner penger fra en kreditor, som du samtidig i løpet av de neste årene må betale tilbake inklusiv renter. Med modellen til Point vil du kunne hente og bruke verdi fra egen bolig, og unngå både renter og månedlige nedbetalinger. Det er passive investorer som vil kjøpe deler av din bolig, som vil si at de ikke kan påvirke hva du skal pusse opp, eller når du må selge. Som huseier har du likevel et krav om å opprettholde den standard eiendommen hadde da avtale ble inngått. Investeringsperioden er på opptil 10 år, og etter denne tidsrammen er du nødt til å kjøpe tilbake din eiendel enten ved at du har hatt en verdiøkning, har nok egenkapital eller ved salg av bolig.

Et eksempel på hvordan det fungerer, er at man selger en del av boligen til en investor, for å få nok midler til å finansiere oppussing av ditt kjøkken. Etter at oppussingen er gjort, og en takstmann har sett over arbeidet og den eventuelle verdiøkningen, kan denne marginen brukes til å kjøpe ut investorene.

Søkeprosessen er lengre enn hos vanlig lån og tar gjerne 20 dager. Huseier starter med å legge igjen informasjon om dem selv og boligens økonomiske historie. Herfra blir det enten en forhåndsgodkjenning eller avslag. Blir det godkjent, skal en mer omfattende søknad og nødvendig dokumentasjon avlegges før Point gir et tilbud. Dette tilbudet er gjerne på 5-10 prosent av boligens verdi. Videre vil det måtte innleies en takstmann til å inspisere boligen, og sette en takst. Derfra ferdigstilles tilbudet som er gitt og pengene blir utbetalt. Siste delen av prosessen er å betale tilbake Point.

Hva er risikoen?

Selv om du slipper unna gjeld, månedlige kostnader og pant i bolig, kommer verken huseier eller investor unna risiko. Såfremt huset har steget i verdi i løpet av perioden de investerer i din bolig, vil både du og investoren sitte igjen med en margin. På den andre siden vil det ikke være noe profitt for noen av partene om boligen skulle ha sunket i verdi eller om verdien er det samme i løpet av perioden.

Dersom du skulle misligholde betalingsforpliktelsene, vil det kunne innebære en stor risiko og tap for deg. Point vil ved slike tilfeller ha retten til å selge din bolig for å sikre seg pengene som ble investert i boligen. Det er derfor viktig at man betjener sine forpliktelser innen forfall.

En viktig detalj å få med seg er at for å kunne få pengene utbetalt, vil det forekomme et gebyr på 3 prosent av summen som er investert.

Blir dette fremtiden?

Denne finansieringsløsningen egner seg godt for huseiere med verdi kun knyttet til huset og som ikke ønsker – eller kan – ta på seg mer lån. Løsningen gir økonomisk fleksibilitet ved å frigjøre verdier som tidligere har vært låst i huset. Likevel er det flere faktorer man burde ta i betraktning, da løsningen har både fordeler og ulemper. Vet du at din bolig vil ha en høy stigning i verdi vil det kunne koste deg mye, da selskapet tar en andel av verdiøkningen.

Likevel viser eksempel som Point hvordan finansieringsmulighetene er i stadig endring, og hvordan det hele tiden skapes nye forbrukerorienterte løsninger. Om denne forretningsmodellen kommer til Norge, vil tiden vise.


Julie jobber for Samlino.no, en gratis og uavhengig sammenligningstjeneste for finansielle produkter som lån og kredittkort. Deres mål er å hjelpe forbrukere spare tid og penger ved å la de sammenligne, velge og skaffe produktet som best passer deres behov. I tillegg hjelper de forbrukere med å forstå privatøkonomi gjennom artikler på deres blogg og hos deres samarbeidspartnere.Tags: , , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close