Aktuelt

Publisert 17 juni 2015 | av

Fasiten er klar: De unge betaler prisen


I et tidligere blogginnlegg stilte vi spørsmålet om det er de unge som skal betale prisen for å skape balanse i boligmarkedet. På mandag presenterte regjeringen sitt forskrift for «nye utlån med pant i bolig». Selv om ikke alle forslagene fra Finanstilsynet blir innført, kan vi fastslå at de nye forskriftene i vesentlig grad vil ramme unge som vil inn på boligmarkedet.

  • For det første er det faktum at retningslinjene er gått over til å bli forskrift – foreløpig gjeldende frem til 31.12.16, en klar innstramming som vil berøre de unge. Bankene mister mye av sin handlefrihet. Hele 35% av unge låntakere får lån på grunnlag av at bankene gjør skjønnsmessige vurderinger som avviker fra reglene. Nå blir det bare anledning til å gjøre unntak i 10% av innvilgede lån pr kvartal.
     
  • Videre stilles det krav til at boliglån som overstiger 70% av boligens verdi skal ha en avdragsbetaling på 2,5%.  Dette betyr at de som trenger å låne maksimalt beløp 85% får et krav om avdragsbetaling. Dette er de med lavest egenkapital, som oftest de unge.
     
  • Det ble ikke strammet inn på muligheten til å gi kausjon som sidesikkerhet som foreslått fra Finanstilsynet. Det vil si at foreldre  som har mulighet til det fremdeles kan kausjonere og stille sikkerhet for sine håpefulle. Skillet mellom de som kan få hjelp hjemme og de som står alene vil bli enda større.

Hensikten med forskriften er at det skal bidra til å kjøle ned boligprisveksten samt forhindre økt gjeldsbyrde spesielt blant de unge. De har allerede høy gjeldsbelastning og vil lide mest dersom boligmarkedet snur.

Les også: 4 absurde boligbegreper


Trude Larsen er daglig leder i TruDet AS som tilbyr rådgivning til boligkjøpere. Hun har 30 års jobberfaring i boligmarkedet og er utdannet eiendomsmegler. Trude skriver om aktuelle boligtema sett fra kjøpers synsvinkel både på egen blogg og her hos Boligmani.Tags: , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close