Kommentar eiendomsmegler Dane Matanovic

Publisert 24 mars 2014 | av

Budrunden


Boligmani har tidligere gitt dere råd om hvordan håndtere en budrunde. Jeg tenkte imidlertid å ta dere med på innsiden for å fortelle dere hvordan vi meglere håndterer denne til tider, hektiske situasjonen.

Jeg har holdt visning denne helgen, i tillegg til å ha ytterlig en i dag. Jeg er således i gang med å klargjøre morgendagens budrunde.

Personlig starter jeg budrunden i 8-9 tiden med å sende ut en SMS til alle visningsdeltagerne hvor jeg informerer om at budrunden nå er i gang.

Ved 10-tiden ringer jeg samtlige visningsdeltagerne. Da får jeg en mulighet til å besvare eventuelle spørsmål de måtte ha. Jeg får i tillegg muligheten for å avklare om de er interessert, ønsker å holdes informert eller eventuelt finner ut hvorfor de ikke ønsker å legge inn bud. Denne siste informasjonen kan være svært nyttig dersom boligen ikke skulle bli solgt. Et det gjentagende forhold som utmerkes kan dette hjelpe selger med å gjøre forbedringer før neste visningsrunde og således øke sjansene for at boligen blir solgt.

Les også: Selge selv, eller bruke eiensomsmegler?

Når vi mottar det første budet er det et krav om at dette må være skriftlig. Vi mottar normalt budet per e-post eller faks. Tidligere kunne man høyne budet muntlig over telefon. Dette er imidlertid ikke lengere mulig da det fra 01.01.2014 ble innført krav om skriftlig budrunde. Det varierer fra meglerkjede til meglerkjede hvordan man har håndtert dette. Vi i Eie har utviklet et system som tillater oss å beholde den muntlige kontakten med budgiverne samtidig som vi oppfyller kravene til skriftlighet.

Det fungerer slik: Dersom en budgiver ønsker å høyne sitt bud kan de enkelt gjøre det over telefon til oss. Vi sender da ut en SMS til budgiveren hvor de blir bedt om å bekrefte sitt bud.  Så snart vi har mottatt bekreftelsen blir budet journalført og vi kan gå videre med å informere selgeren og de andre budgiverne.

Denne prosessen gjentas helt til vi står igjen med det høyeste budet. På dette tidspunktet tar jeg kontakt med selgeren for å få en avgjørelse. Ønsker selger å akseptere, avslå eller komme med motbud gjøres dette på samme måte som over. Selger bli altså bedt om å bekrefte sin avgjørelse på SMS. Vi kan da videreformidle denne informasjonen til budgiverne.

Med disse nye reglene har meglere ikke lov til å videreformidle bud som ikke har kommet inn skriftlig. Uten skriftlighet anses ikke bud for å være gitt og de er således ikke bindende. Denne prosessen kan også gjennomføres på samme måte med e-post om det er ønskelig.

Siden nesten alle meglerforetakene har sin løsning på dette problemet, har Norges eiendomsmeglerforbund (NEF) utviklet en felles budapp som snart vil kunne anvendes. Her vil alle ha muligheten for å legge inn bud uansett hvilket meglerkontor som har oppdraget. Imidlertid oppfordrer de til å holde kontakt med meglere for å påse at budet har blitt mottatt.

Skulle en av budgiverne ikke ha tilgang til telefon eller e-post er det mulig å gi noen fullmakt til å gjennomføre budrunden for seg. En siste mulighet er at man møter opp på meglerkontoret og leverer budet for hånd. Dette kan oppleves tungvint fordi man kan være nødt til å være der under hele budrunden. De nye reglene har gjort budrunden noe mer arbeidstyngende, men samtidig har de bidratt til en økt trygghet ved å fjerne mulige misforståelser. 

Les også: Hva tjener en eiendomsmegler?

 Tags: , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close