Kommentar Meglerprat med Dane Matanovic fra Eie

Publisert 10 august 2015 | av

Er det greit at meglere bruker “lokkepriser”?


Den siste tiden har det vært skrevet mye om temaet lokkepriser. Likevel er det mange som ikke forstår selve begrepet eller hvor grensen faktisk går. Kort fortalt er definisjonen på lokkepris en kunstig lav prisantydning med det formål å lokke til seg flere interessenter.

Når det er høy etterspørsel i markedet blir det naturlig nok større konkurranse om objektene. Dersom du skal selge en eiendom i et område med mange konkurrenter, kan det være fristende å legge seg på en lavere pris enn de andre for å få interessentene over til seg. I et slikt tilfelle er sjansen også større for at du får en budrunde og således bud langt over prisantydning.

Selger er i utgangspunktet fri til å sette den prisantydningen selger ønsker, men begrepet lokkepris henviser til den situasjonen hvor prisantydningen bevisst er satt lavere enn hva selger faktisk er villig til å akseptere.

I 2013 endret eiendomsmeglerbransjen bransjenormen for å forhindre slike lokkepriser. Normen innebærer at eiendomsmeglere ikke skal sette prisantydningen lavere enn det eiendommen objektivt sett er verdt.

For noen år siden fikk et meglerforetak på Grünerløkka advarsel for konsekvent å legge seg langt under takst og langt under hva gjennomsnittlig kvadratmeterpris tilsa. Dette ble ansett for å være lokkepriser.

Til tross for det ovennevnte, er det strengt tatt ikke noe i veien for at en eiendom legges ut under takst dersom selger av det aktuelle objektet faktisk er villig til å selge til prisantydning selv etter flere visningsrunder. Dette skyldes at det ved boligsalg gjelder det et prinsipp om full avtalefrihet. Selger står derfor fritt til å avslå eller akseptere hvilket bud han selv måtte ønske. Det er således ingenting som forhindrer selger fra å holde flere visningsrunder slik at vedkommende får prøvd markedet ordentlig. En megler skal veilede og gi råd i prosessen, men til syvende og sist er det selger selv om bestemmer hva han eller hun ønsker å gjøre.

Spørsmål til dane


Dane Matanovic er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Han startet som eiendomsmeglerfullmektig i 2013 og har på kort tid etablert seg som en profilert megler og partner ved Eie Eiendomsmegling Majorstuen. Han er fast gjestekommentator her på Boligmani.no og skriver om sine erfaringer som megler og om aktuelle temaer tilknyttet kjøp og salg av bolig. E-post: dm@eie.no



Tags: , , , ,








  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close