Kommentar eiendomsmegler Dane Matanovic

Publisert 17 mars 2014 | av

Selge selv, eller bruke eiendomsmegler?


Det pågår en debatt om hvorvidt eiendomsmeglere er nødvendige eller ikke. Med medias makt hører man solskinnshistorier om personer som har solgt på egenhånd til en god pris og således spart flere titalls tusen kroner på å ikke bruke megler. Spørsmålet reiser seg; Er det nødvendig å benytte megler ved eiendomssalg?

Eiendomsmegleren tar seg for det første av alt det juridiske. Dette innebærer opplysninger, kontrakt, oppgjør, formidling, markedsføring etc. Avhendingsloven gjelder ved salg av fast eiendom. Dersom man bruker megler gjelder også eiendomsmeglingsloven som regulerer meglerens rolle, blant annet hvilken informasjon megleren plikter å innhente.

I eiendomsmeglingsbransjen ligger et klart salgsmoment og boligmarkedet er svært dynamisk. Meglerne er opplært og går jevnlig på kurs når det kommer til salg og markedsføring. Å følge med på boligmarkedet er en del av meglerens hverdag. En privat selger som ikke sitter på disse kunnskapene om markedet løper en risiko for ikke å oppnå høyest mulig pris for sin bolig. En privat selger vil kanskje ikke kunne forutse til hvilket tidspunkt det er best å selge sin bolig.

Å selge en bolig er en tidkrevende prosess. Dersom man selger privat må man beregne å bruke en del tid, også i arbeidstiden. Man må lage annonser, holde visninger, svare på forespørsler, gjennomføre budrunde og eventuelt forholde seg til kranglete kjøpere.

Som nøytral part er megleren objektiv både før, under og etter salget. Meglerens jobb er således å forsikre begge parter om at prosessen går for seg som den skal i henhold til gjeldende lov og forskrifter. Særlig ved eventuelle tvister rundt salget kan det være en ekstra trygghet for både kjøper og selger å ha en megler som en nøytral part. Det kan være ubehagelig å måtte forholde seg direkte til den andre parten når det oppstår uenighet. I tillegg kan det være vanskelig å vite sine rettigheter og plikter rundt tvisten.

Mange er septiske til å kjøpe av private selgere. Du står dermed i fare for å miste potensielle kjøpere og således ikke få optimal pris for boligen. Ved å innhente en profesjonell virker det hele ofte mye mer oversiktlig og seriøst. Dersom megleren ikke gjør en ordentlig jobb kan dette gjøre han eller henne ansvarlig ovenfor kjøper og/eller selger.

Foruten solskinnshistoriene er det altså mange fallgruver. En privat selger som ikke er i overkant oppdatert på boligmarkedet vil nok få stort utbytte ved bruk av megler. Man står faktisk i fare for å tape mer penger på et dårlig salg enn eventuell meglerprovisjon. Så svaret på spørsmålet blir at man ikke nødvendigvis må benytte seg av megler, men at i de fleste tilfeller er dette noe som lønner seg både i tid og penger. Tags: , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close