Aktuelt fjern-snøen-1

Publisert 1 februar 2015 | av

Redd taket – fjern snøen


Redd taket – SNØ: Store deler av landet har fått mye snø i vinter. Huseier har ansvar for å måke snø fra taket og å fjerne istapper som kan være farlig for forbipasserende. Om en istapp fra ditt tak faller ned på noen, kan du bli straffet.

Takras kan føre til svært alvorlige skader på mennesker og eiendeler. Flere domsavgjørelser viser at gårdeier kan bli erstatningspliktig dersom det skjer ulykker når snø og istapper faller ned fra deres eiendom. – Skuff vekk snøen før det oppstår farlige situasjoner. Et tak som raser sammen kan gi katastrofale følger, sier fagsjef Geir Grønsholt i KLP Skadeforsikring i en pressemelding.

fjern-snøen-2

Jo mere snø, desto flere ryddere trengs på taket

Mildvær gir tyngre snø

Ikke vent til snømengden er kritisk før du måker, husk at det kan være en stor jobb å fjerne så mye snø på en gang. Fjern snøen jevnt på begge sider av mønet. Skjev belastning kan skade takkonstruksjonen.La de nederste 10-20 cm med snø ligge igjen når du måker. Da unngår du å skade takbelegget med snøskuffen. Husk å sette opp fysiske sperrer nedenfor taket når du rydder det for snø og is. Snøen på taket blir ekstra tung når det blir mildvær og regn. Det er viktig at huseier vet hvilken vektbelastning taket på et bygg er dimensjonert for, og plan- og bygningsloven gir retningslinjer for hvor stor belastning et bygningstak skal tåle.

fjern-snøen-4

Geir Grønsholt i KLP vil ha deg opp på taket for å rydde snø.

Bedrifter og det offentlige må passe på byggene

Kommuner og andre eiere av skoler, barnehager og store publikumsbygg, som for eksempel idrettshaller, bør være særlig oppmerksomme: – Store bygg skal tåle det vi kaller påregnelige påkjenninger, men er det varslet store snømengder når det allerede ligger mye snø på taket, må det måkes umiddelbart for å avverge skade, sier Grønsholt.

Som huseier har du også plikter som må utføres hvis du skal kunne forvente full erstatningsutbetaling i forbindelse med forsikring. – Dersom det skjer en skade på grunn av mye snø på taket, og det viser seg at forsikringstakeren ikke har gjort som det står i avtalen, kan forsikringsselskapet avkorte erstatningen, sier Grønsholt.

fjern-snøen-3

Her fjernes snø fra jernbanestasjonen i Helsingfors

Merk fortauet når du rydder snø fra taket

Lovverket er tydelig på at gårdeiere straks skal fjerne is og snø som kan være farlig for forbipasserende. Gårdeierne har også ansvaret for å varsle med fysiske sperrer når det er fare for ras fra taket. Sperrene kan stå i inntil sju dager, men bare dersom det ikke er mulig å få ryddet taket tidligere. – Har snøen først lagt seg og henger over tak-kanten, er det viktig å straks sette opp varselskilt og sperre av der det kan være fare for ras, og snarest rydde taket, sier Grønsholt i KLP.

Risikoen for ras øker når det kommer mildvær. Når snøen på hustakene begynner å smelte, dannes det istapper. Mange gårdeiere etablerer kontakt med firmaer som raskt kan komme og fjerne snø og istapper. Noen av firmaene utfører jevnlige kontroller og gjør forebyggende arbeid.

LES OGSÅ: Slik unngår du snøskader på hytta.

Bilder: KLP, Wikimedia CommonsTags: , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close