Utleie leie-bolig

Publisert 20 august 2014 | av

Bekymret for sårbare leieboere


Leieboerforeningen er urolige for situasjonen til de mer enn 600 leieboerne som bor i OBOS-leilighetene som Oslo kommune planlegger å overta. Foreningen foreslår at det iverksettes særskilte tiltak for å bistå husstander som er i en sårbar posisjon, og har bedt om et møte med byråd for eldre og sosiale tjenester, Øystein Eriksen Søreide.

Leieboerforeningen har fått henvendelser fra personer som bor i OBOS utleieboliger og som er urolige for hva som vil skje når kommunen overtar. Som utgangspunkt vil disse bli satt på gata når leiekontraktene utløper. Leieboerforeningen antar at det er mange av leieboerne som kan få store problemer på det dyre og anstrengte private leiemarked i hovedstaden

Foreningen viser også til situasjonen til beboerne i de mer enn 100 kommunale leilighetene på Tøyen som skal selges. Disse vil i utgangspunktet ha rett til erstatningsbolig, men Leieboerforeningen har erfaring med at slike salgsprosesser skaper mye uro og utrygghet blant de kommunale beboerne. Derfor må det gjøres en større innsats i å informere og trygge beboerne.

I brevet skisserer Leieboerforeningen mulige tiltak som kan bidra til økt trygghet og sikring av beboernes situasjon, blant annet:

  • Tilbud om startlån til kjøp av bolig
  • Leie til eie-løsninger
  • Rett tilbud å bli boende som kommunal leieboer
  • Midlertidig forlengelse av leieavtaler
  • Bistand til å skaffe leiebolig i det private leiemarkedet
  • Individuelt tilrettelagt informasjon om rettigheter og plikter til alle beboerne


Tags: ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close