Utleie Dette klager kjøper på etter boligkjøpet

Publisert 4 mars 2015 | av

Forenkler krav til utleieboliger


25. februar 2015 la regjeringen frem forslag til flere forenklinger i byggteknisk forskrift (TEK10) og byggesaksforskriften (SAK10).

Endringen vil gjøre det betydelig enklere og billigere å ta i bruk en større del av eldre boliger til nye formål, for eksempel gjøre om et loft til et soverom, eller en kjeller til en tv-stue.

– Vi vil gjøre det enklere og billigere å tilpasse eksisterende boliger og øke tilgangen på utleiehybler, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

– Dette er en kjærkommen forenkling både for å redusere byråkrati og legge til rette for flere utleieboliger, sier Eiendom Norges administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

– I et så presset boligmarkedet som i dag trenger vi alle de utleieboliger vi kan få, og det er bra at flere boligeierne nå lovlig kan leie ut del av egen bolig, sokkelleilighet eller hybel, sier Dreyer.



Tags: , ,








  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close