Utleie ulovlig

Publisert 14 mai 2014 | av

Regjeringen gir tilskudd til 400 nye utleieboliger


Regjeringen foreslår å gi 222 millioner kroner ekstra til bygging av utleieboliger for vanskeligstilte.

Revidert statsbudsjett. I regjeringens reviderte statsbudsjett for 2014 slås det fast at mange kommuner disponerer for få egnede boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

– I Norge bor de aller fleste av oss svært godt. Da er det ekstra uverdig for dem som faller utenfor. En ekstraordinær satsing på flere utleieboliger skal bidra til at flere får et godt sted å bo, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen foreslår derfor å øke tilsagnsrammen for tilskudd til utleieboliger med 222,2 millioner kroner til 794,6 millioner.

I en pressemelding skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet at problemstillingen også gjelder boliger til flyktninger som har fått lovlig opphold i Norge. De 222 millionene vil gi rom for å gi tilsagn om tilskudd til mellom 400 og 450 flere utleieboliger.

Tilsammen vil det si rundt 1500 boliger i det inneværende år.Tags: , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close