Utleie skattefritt-1

Publisert 14 august 2014 | av

Studentene jakter bolig – lei ut rom skattefritt


Nå er tusenvis av studenter er på boligjakt. 13 000 studenter står på venteliste for å få studentbolig i de største byene. Har du et rom til overs? Da kan du vurdere hjelpe en student samtidig som du fyller på bankkonten.

skattefritt-2

I Bergen er det liten sjanse for å få en hybel på Alrek fra høsten.

Hjelp en student, få ekstra inntekt

– Utleie av hybel kan være både hyggelig, nyttig og gi en fin biinntekt som i mange tilfeller er skattefri, sier advokat Line Parelius i Huseiernes Landsforbund. I en pressemelding oppfordrer huseierforbundet alle som har ledig husrom til å leie ut til studenter. Mange huseiere kan med beskjedne påkostninger innrede en hybel for utleie. Du kan avtale at leier skal utføre praktiske gjøremål som for eksempel å klippe gress og måke snø, og inntektene fra hybelutleie er innenfor visse grenser skattefrie, og kan gi et godt tilskudd til privat­økonomien.

skattefritt-3

Blindern Studenthjem fylles fort opp.

Lei ut halve boligen uten skatt

– Har man en enebolig eller en tomannsbolig som ikke er seksjonert, er regelen at dersom man leier ut inntil halvparten av boligen målt etter utleieverdi, og selv benytter resten som egen bolig, er leieinntekten skattefri. Skal man leie ut mer enn én boenhet eller leie ut del av en eiendom som er seksjonert eller rommer mer enn to bruksenheter bør man forhøre seg med en ekspert på forhånd, slik at man ikke overskrider grensen for skattefri utleie. Det kan gi svært ubehagelige overraskelser, sier Parelius.

skattefritt-4

Hyblene på Prestvannet Studenthjem i Tromsø går fort unna.

God kontrakt og ryddig forhold med leietaker lønner seg

Huseiernes Landsforbund understreker at det lønner seg å gjøre et godt forarbeide når du skal leie ut. Sjekk referanser, husk depositum eller garanti. Sørg for at kontrakten er tidsbestemt, få all bruk av boligen med i kontrakten. De som leier har også oppsigelses vern. Sørg for å ha en såkalt utkastelsesklausul i kontrakten. Da kan du søke namsmyndig­hetenes hjelp til å avslutte leieforholdet hvis husleien uteblir. Uten slik klausul tar utkastelse veldig lang tid. Sørg for å ha en skikkelig leiekontrakt. Det lønner seg å være fleksibel, og et godt personlig forhold mellom partene er alltid en fordel. 

Foto:Wikimedia Commons Kilde: Huseiernes LandsforbundTags: , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close