Utleie Dette klager kjøper på etter boligkjøpet

Publisert 20 februar 2015 | av

Svak økning i leieprisene i Oslo


Markedsleien for leiligheter i Oslo økte med 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2014. De månedlige leieprisene ligger kun 0,9 prosent høyere enn på samme tid i 2013.

Det koster nå i gjennomsnitt 12.275 kroner i måneden å leie en leilighet i Oslo. Det siste året har leieprisene økt med 2 % i sentrum vest og 1 % i sentrum øst. I Oslo sør og vest har prisene gått ned med 1,5 prosent.

Rekordmange leiligheter på markedet

Samlet tilbud av leiligheter falt fra rekordhøye 8.900 i 3. kvartal til 6.850 i 4. kvartal 2014. Selv med klar nedgang er det det høyeste nivået som er målt i 4. kvartal noen gang. Gjengs leie økte med 0,9 prosent siste kvartal og den er 3,7 prosent høyere enn i 4. kvartal 2013. Forskjellen mellom markedsleie og gjengs leie ble ytterligere redusert dette kvartalet. For hybler er gjengs leie nå høyere enn markedsleie.

Hva er gjengs leie?

Husleien i de fleste av Boligbyggs boliger er gjengs leie. Gjengs leie kan kort defineres som det leienivået som er etablert på stedet, ved leie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Dersom gjengs leie blir høyere enn markedsleie når husleien fastsettes vil Boligbyggs leietakere betale markedsleieTags: , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close