Utleie

Publisert 25 november 2014 | av

Utleiere stiller for strenge krav til vedlikehold


Flere utleiefirmaer skyver for mye av vedlikeholdsansvaret over på leietaker. Forbrukerombudet har kontrollert kontraktene til elleve utleiere, og ber nå fem av dem om å rydde opp.

Forbrukerombudet har i høst gått gjennom vilkårene i husleiekontraktene til flere store utleiefirmaer i Oslo, Trondheim og Bergen. Aktørene henvender seg i stor grad til studenter og andre som leier over kort tid.

Forbrukerombudet mener fire av elleve utleiefirmaer skyver ulovlig mye av vedlikeholdsansvaret over på leietaker. Kontraktene gir i realiteten anledning til å kreve at leietaker oppgraderer boligen. I forhold til den femte utleieren, Sorbonne, er det andre ting enn vedlikeholdsplikten Forbrukerombudet peker på.

– Det vil være helt vilkårlig hvem som ender opp med vedlikeholdsansvaret. Er man riktig uheldig, så bor man i leiligheten akkurat når gulvet er så slitt at det må skiftes ut. Etter vår mening kan ikke utleierne pålegge leietakerne slike krav, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Skal du leie bolig? Dette MÅ du huske

Ikke balanserte kontrakter

Normalordningen i husleieloven er at utleier har det primære vedlikeholdsansvaret. Loven åpner imidlertid for avtalefrihet. Det er denne avtalefriheten Forbrukerombudet mener aktørene har dratt for langt.

– Firmaene kan ikke fraskrive seg ansvaret. Når leieforholdene er korte og utleierne er profesjonelle, ser vi ingen grunn til at leietaker skal pålegges mer vedlikeholdsansvar enn husleieloven legger opp til, sier Gry Nergård.

– Utleier får kompensasjon for slitasje gjennom den månedlige leien. I kortvarige leieforhold vil det være utleier som har den langsiktige interessen i boligen, og ikke leietaker.

Stor rift om boligene

Forbrukerombudet har vurdert standardkontraktene etter markedsføringsloven § 22, som forbyr urimelige avtalevilkår. Et viktig prinsipp her er å verne den svake parten i kontrakten.

– Mange av de som leier over kort tid er studenter. Økonomisk sett er dette en svært sårbar forbrukergruppe som kan få store økonomiske problemer av en kostbar oppussing, påpeker ombudet.

– Ved studiestart er det stor rift om leieboligene. Leietaker har ikke mulighet til å forandre standardkontraktene til utleiefirmaene. Det er derfor avgjørende at kontraktene er rimelige og balanserte.

Husk at gebyrer og andre tillegg til husleien ofte er ulovligeTags: , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close