Blogg

Publisert 4 juli 2016 | av

Investorer danker ut ungdommen i boligmarkedet


Hva kan gjøres?

Jeg har i tidligere innlegg gitt kred til ungdommen for at de står på for å kjøpe seg sin egen bolig til tross for stigende priser, innstramming av utlån og kamp om boligene. 

Inngangsbilletten til en bolig er veldig høy, men rentene er lave. Så klarer unge folk å finansiere en bolig, er mitt råd at de bør kjøpe. Å leie bolig er både ulønnsomt og usikkert. 

Les også: Sjekk om du bør leie eller eie bolig

Stor andel investorkjøp

Det er flere enn ungdommen som ser fordeler i det lave rentenivået, nemlig boliginvestorer.  Dette medfører at svært mange av spesielt de mindre leilighetene i det sentrale Oslo blir kjøpt opp av investorer for bruk til utleie eller resalg. Vi har ikke pålitelig statistikk på hvor stor prosent av kjøpergruppen investorer utgjør. Men vi ser at antallet boliger til leie øker og at leieprisene holder seg stabile eller går litt ned. Nedgangen i leiepriser er tydeligvis ikke stor nok til at det anses ulønnsomt å investere.

Er det slik vi vil ha det? 

Skal det bli umulig for unge mennesker å bosette seg i Oslo med mindre de leier boliger av private investorer. Nei, mener mange og foreslår ulike tiltak for å motvirke dette:

Lette på kredittrestriksjoner for ungdom slik at de kan låne mer.

Dette er neppe politisk spiselig da det kan føre til at faren for boligboble øker og gjeldsbyrden blir større hos de mest sårbare gruppene.

Få fart på boligbyggingen gjennom enklere regler for boligbygging.

Spørsmålet er bare om dette kommer sluttbrukerne til gode i form av lavere priser, eller om det går i utbyggernes lommer.

Øke skatten på utleie og sekundærbolig.

Ligningsverdien for sekundærbolig har økt de siste årene uten at det har innvirket på investeringsviljen i boligen. Inntektsskatten for utleie av bolig har vært stabil og fulgt vanlig skattesats i lang tid. Så langt er det svært få politikere som har våget å snakke om å endre dette systemet slik at det blir dyrere å drive utleie av boliger.

Flest mulig skal eie sin egen bolig

Etter mitt syn vil skatteskjerpende tiltak på utleie være det mest effektive og rettferdige dersom samfunnet ønsker å stille seg på ungdommens side på boligmarkedet. Og – slike tiltak vil ikke bare tjene ungdommens interesser, men alle som ønsker å eie sin egen bolig. Andelen som eier sin egen bolig har gått nedover den senere tid.

Spørsmålet er om politikerne vil at denne negative trenden skal fortsette eller om målet om at «flest mulig skal eie sin egen bolig» skal opprettholdes.

Les også: Dette må du vite som ung boligkjøperTags: ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close