Oppussing flytting-og-oppussing-1

Publisert 15 april 2015 | av

Flytting og oppussing skader boligen


Flytting og oppussing gir høy risiko for skader på boligen. Fiksing og ordning går ikke alltid som beregnet. Vannskader og branntilløp skjer ofte i forbindelse med at det flyttes eller pusses opp.

Mye går galt

– Det er dessverre en overrepresentasjon av boliger som er under oppussing eller rehabilitering på brannstatistikkene, sier Arne Lycke i forsikrinsselskapet If.– Vi opplever rett som det er å få fortvilte huseiere på tråden fordi noe har gått forferdelig galt under arbeider på huset.

Årstiden vi er inne i har gjerne ekstra aktivitet på boligmarkedet, og mange skal gjøre tilpasninger og oppgraderinger i sitt nye hjem, sier Lycke i en pressemelding.

flytting-og-oppussing-2Bruk verktøyene riktig, og unngå skader

Vær obs på vannskader

Risikoen for skader på boligen er høyere enn ellers under flytting og oppussing. Om våren er mange på flyttefot og pusser opp den nye boligen. Enda flere fikser og ordner i sitt eksisterende hjem. Faren for vannskade og branntilløp øker når boliger settes i stand, påpeker Arne Lycke.

– Et typisk eksempel er når det skjer arbeider på rør, kommer rørene i bevegelse, og det kan skje at koblinger og pakninger kan forskyve seg. Resultatet blir en lekkasje, sier Lycke.

flytting-og-oppussing-3Fagfolk minsker risikoen for dette

Varmeovner og arbeidslamper øker brannfaren

Under oppussing er det også en del midlertidige løsninger på det faste el-anlegget, og det er utstrakt bruk av skjøteledninger og koblinger. Miljøet disse befinner seg i, med spon, sagflis og bygningsmaterialer, øker risikoen for brann. Vær forsiktig med varmeovner, arbeidslamper og varmelamper under oppussing. De bør ikke stå på uten tilsyn, fortsetter Lycke.

flytting-og-oppussing-4Vær obs med midlertidige el-løsninger, så blir ikke kjøkkenet slik

Rydd og vær trygg

– Det er viktig å ha det så ryddig som mulig under oppussingen, slik at brannfaren blir minimal. Ledninger og koblingspunkter skal ikke ha brudd og knekker på seg, siden det kan oppstå såkalte lysbuer med svært høy varme, sier Arne Lycke. – Det er krav om å bruke fagfolk på VVS og elektriske arbeider. Dessuten må du ha dokumentasjon på arbeidet som utføres og hvilke produkter som er montert. Eksempelvis skal membran gjøres på forskriftsmessig måte og fotodokumenteres, understreker Lycke.

Fagfolk for sikkerhet

Dersom VVS- og el-arbeider ikke er gjort av autoriserte installatører, kan det bety avkortning i erstatningen ved skade.– Sørg for å bruke skikkelige fagfolk når du pusser opp. Enkle snekkerarbeider, maling og overflatebehandling kan du godt gjøre selv, men ut over det dette er det håndverkere som gjelder, sier fagsjefen i If.

Foto: If/Creative CommonsTags: , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close