Gode Tips tilbygg og søknad til kommunen

Publisert 5 desember 2019 | av

Krever oppføring av tilbygg søknad til kommunen?


Når man skal bygge tilbygg, må man forholde seg til både generelle og kommunale regler. Visse tiltak kan man gjennomføre uten å måtte søke, andre krever tillatelse fra kommunen. Noen prosjekter krever også at man engasjerer en ansvarlig søker.

– De generelle reglene i Norge gjør det mulig å føre opp en rekke konstruksjoner på egen tomt, uten å måtte søke. Det er imidlertid viktig å huske at noen regler blir fastsatt av kommunen, og derfor vil variere avhengig av hvor i landet man bygger, sier prosjektansvarlig i Byggstart, Pål Idar Christiansen.

Kommunale restriksjoner

Når man planlegger å føre opp et tilbygg, bør man først skaffe seg oversikt over hvilke regler som gjelder i området man skal bygge. Da er det blant annet aktuelt å undersøke reguleringsplanen. Dette er en plan som fastsetter hva som kan bygges på ulike områder innenfor en kommune. Reguleringsplanen omhandler blant annet høyde, takvinkler og avstand til naboen. Hensikten er at kommunen skal kunne styre utviklingen av ulike områder.

Det er også viktig å ta hensyn til utnyttelsesgraden. Denne begrenser hvor mye av tomten man har lov til å bygge på, og vil variere avhengig av hvor i landet tilbygget skal føres opp. I Oslo er for eksempel den generelle utnyttelsesgraden 24%, noe som betyr at kun 24% av tomten kan være bebygget.

Ikke alltid nødvendig å søke

I noen tilfeller er det mulig å bygge et tilbygg uten å måtte søke kommunen om tillatelse. Dette forutsetter at prosjektet oppfyller en rekke generelle krav. I tillegg må byggingen skje i henhold til kommunale planer og restriksjoner.

Et av kravene for å få bygge uten å søke, er at tilbygget ikke er større enn 15m2. Det kan heller ikke være ment for varig opphold. Skal tilbygget bestå av f.eks.soverom, verksted eller våtrom, er man altså nødt til å søke. Tilbygget må også være understøttet og ligger minst 4 meter fra nabotomten. Bor man i nærheten av skinner for tog, trikk eller T-bane, må tilbygget ligge minst 30 meter fra disse. I tillegg må man bygge med tilstrekkelig avstand til nærmeste vei, i henhold til reguleringsplanen.

Det er også mulig å føre opp et tilbygg i form av en terrasse uten å måtte søke. I tillegg til kriteriene i forrige avsnitt, forutsetter dette at terrassen ikke ligger mer enn 0,5 meter over bakken. Denne kan imidlertid bygges helt inntil nabotomta, uten at man behøver å søke.

Andre tilbygg man kan føre opp uten å søke kommunen om tillatelse, ettersom de ikke er beregnet for varig opphold, er for eksempel sykkelbod, vedskjul og tak over inngangsparti. Dette forutsetter imidlertid at alle kravene over oppfylt, og at byggingen skjer i henhold til utnyttelsesgraden, reguleringsplanen og andre kommunale restriksjoner.

Få hjelp til søknadsarbeidet

Dersom prosjektet er søknadspliktig, vil man i noen tilfeller kunne søke selv. Dette forutsetter at tilbygget ikke er større enn 50 m2. Det kan imidlertid være krevende å forberede en søknad. I tillegg til selve søknaden, må man legge ved en rekke dokumenter. En fullstendig oversikt over disse, finner du på Byggstarts nettsider.

Når prosjektet er på mer enn 50 m2, må man engasjere en ansvarlig søker. Denne vil ha ansvar for å forberede og sende inn søknaden. Dette inkluderer også å hente inn alle nødvendige dokumenter. Ansvar søker er vanligvis en arkitekt. Har man allerede engasjert en arkitekt til å tegne tilbygget, lønner seg å la denne fungere som ansvarlig søker. At ansvarlig søker allerede har inngående kunnskap om prosjektet, vil kunne utføre søknadsarbeidet mer effektivt.

For at søknaden skal bli godkjent, kreves det også at de involverte fagfolkene erklærer ansvarsrett. Dette betyr at de påtar seg ansvaret for arbeidet som skal utføres. For å få ansvarsrett må foretaket dokumentere at det har de nødvendige kvalifikasjonen, og at de ansatte har utdanningen som kreves for å utføre arbeidet.

Husk nabovarsel

På de fleste søknadspliktige prosjekter må man sende ut nabovarsel i forkant. Man må også legge ved kopi av dette varselet når man sender inn søknaden til kommunen. Nabovarselet skal inneholde en detaljert beskrivelse av prosjektet, slik at naboene får et tydelig inntrykk av hvordan det vil påvirke dem og deres eiendom. Dersom naboene kommer med kommentarer som gjør det nødvendig å forandre på tilbygget, må man sende ut et nytt varsel der disse endringene er inkludert.

kriteriene i forrige avsnitt, forutsetter dette at terrassen ikke ligger mer enn 0,5 meter over bakken. Denne kan imidlertid bygges helt inntil nabotomta, uten at man behøver å søke.

Andre tilbygg man kan føre opp uten å søke kommunen om tillatelse, ettersom de ikke er beregnet for varig opphold, er for eksempel sykkelbod, vedskjul og tak over inngangsparti. Dette forutsetter imidlertid at alle kravene over oppfylt, og at byggingen skjer i henhold til utnyttelsesgraden, reguleringsplanen og andre kommunale restriksjoner.

Få hjelp til søknadsarbeidet

Dersom prosjektet er søknadspliktig, vil man i noen tilfeller kunne søke selv. Dette forutsetter at tilbygget ikke er større enn 50 m2. Det kan imidlertid være krevende å forberede en søknad. I tillegg til selve søknaden, må man legge ved en rekke dokumenter. En fullstendig oversikt over disse, finner du på Byggstarts nettsider.

Når prosjektet er på mer enn 50 m2, må man engasjere en ansvarlig søker. Denne vil ha ansvar for å forberede og sende inn søknaden. Dette inkluderer også å hente inn alle nødvendige dokumenter. Ansvar søker er vanligvis en arkitekt. Har man allerede engasjert en arkitekt til å tegne tilbygget, lønner seg å la denne fungere som ansvarlig søker. At ansvarlig søker allerede har inngående kunnskap om prosjektet, vil kunne utføre søknadsarbeidet mer effektivt.

For at søknaden skal bli godkjent, kreves det også at de involverte fagfolkene erklærer ansvarsrett. Dette betyr at de påtar seg ansvaret for arbeidet som skal utføres. For å få ansvarsrett må foretaket dokumentere at det har de nødvendige kvalifikasjonen, og at de ansatte har utdanningen som kreves for å utføre arbeidet.

Husk nabovarsel

På de fleste søknadspliktige prosjekter må man sende ut nabovarsel i forkant. Man må også legge ved kopi av dette varselet når man sender inn søknaden til kommunen. Nabovarselet skal inneholde en detaljert beskrivelse av prosjektet, slik at naboene får et tydelig inntrykk av hvordan det vil påvirke dem og deres eiendom. Dersom naboene kommer med kommentarer som gjør det nødvendig å forandre på tilbygget, må man sende ut et nytt varsel der disse endringene er inkludert.

Vil du lese mer om tilbygg? Sjekk ut Alt om tilbygg, Boligsmart sin guide, med priser, regler og tips for deg som skal bygge ut.Tags:
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close