Oppussing

Publisert 12 september 2019 | av

Vil utskifting av kledning på huset gi mulighet til støtte fra Enova?


Mange er allerede kjent med Enovas støtteordning for klima- og miljøtiltak. Men kan man søke tilskudd til å bytte kledning på huset? Her er det flere faktorer som spiller inn.

– Mange tenker at det å bytte kledning på huset kun er et kosmetisk inngrep. Men i tillegg til å gjøre fasaden mer estetisk, kan det senke boligens varmetap betraktelig. Det vil gjøre boligen energieffektiv, og er dermed et miljøvennlig tiltak. Derfor kan man også søke om støtte fra Enova til slike prosjekter. Det krever imidlertid at tiltakene oppfyller visse krav, sier Pål Idar Christiansen, prosjektansvarlig i Byggstart.

Statlig støtteordning

Enova eies av Klima- og miljødepartementet. Det er en organisasjon som jobber for å redusere klimautslipp, blant annet ved å effektivisere energiforbruk. De har programmer som tilbyr støtte til prosjekter som kan gjøre bygg mer energieffektive. Dersom en byggeprosess bidrar til å oppfylle dette kravet, kan man søke om tilskudd.

Boligen må bli mer energieffektiv

For å få tilskudd til et prosjekt, kreves det at inngrepet gjør boligen mer energieffektiv. I de fleste tilfeller vil det omhandle redusering av varmeutslipp. Når vi snakker om å bytte kledning, er det forskjellige tiltak som kan bidra på dette området. Det inkluderer etterisolering og utskiftning av dører og vinduer. I noen tilfeller er det også nødvendig å oppgradere isolasjonen rundt grunnmuren. Jo eldre boligen er, desto mer omfattende blir arbeidet. For å finne ut hva som kreves i ditt tilfelle, må du ta kontakt med en energirådgiver.

Forskjellige beløp for forskjellige energinivå

Når enova deler ut støtte, tar de utgangspunkt i tre ulike energinivåer. Energinivå 1 brukes om de mest energieffektive boligene. Det tilsvarer samme nivå som et passivhus, og vil gi tilskudd på 150.000 kroner. Energinivå 2 kalles lavenerginivå, og kan skaffe tilskudd på 125.000 kroner. Om du oppgraderer til energinivå 3, som er tilsvarer TEK10-standarden, kan du få tilskudd på 100.000 kroner.

Å oppgradere til energinivå 1 er altså det som vil gjøre boligen mest energieffektiv. Det er imidlertid ikke slik at det alltid lønner seg å oppgradere til det høyeste nivået. I noen tilfeller vil en oppgradering være så omfattende at utgiftene blir langt høyere enn innsparingene. Hvilket nivå man bør oppgradere til, avhenger derfor av boligens nåværende standard. Man bør derfor sammenligne utgiftene knyttet til oppgraderingen med hva man kan forvente å spare inn ved å gjøre boligen mer energieffektiv.

Kom i kontakt med en energirådgiver

Hvis man ønsker å motta støtte fra Enova, bør man ta kontakt med en energirådgiver. Dette kan du gjøre selv ved hjelp av Enovas register over energirådgivere, eller ved å registrere prosjektet ditt på markedsplassen Byggstart. En energirådgiver vurderer hvilke tiltak som må gjennomføres for at du skal få innvilget støtte. Deretter opprettes det en tiltaksplan. Denne kan være nyttig når prosjektet skal ut på anbud, ettersom tiltaksplanen også kan brukes som prosjektering. Før du går i gang med arbeidet, bør du få rådgiveren til å dokumentere boligens energinivå. Hvis du ikke har gjort dette, må du hente energiberegning i etterkant.

Etter kledningen er skiftet ut, må du registrere alle kostnader og dokumentasjon hos Enova. Det må fremlegges fakturaer, i tillegg til papirer som viser til at jobben har blitt utført av sertifiserte håndverkere. Du må også få en energirådgiver til å gi energiattest i henhold til Energimerkesystemet. I tillegg krever Enova at arbeidet er utført de siste 18 månedene.

Har du lyst til å lese mer? Ta en titt på Byggstarts guide til å bytte kledning. Der kan du lese om tips, kostnad og hvilke regler du må forholde deg til.


  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close