Ressurs Dane forklarer tilbud fra eiendomsmegler

Publisert 21 august 2016 | av

Forstår du tilbudet fra eiendomsmegleren?


Når du som selger får presentert et tilbud fra megler kan det noen ganger være vanskelig å forstå de forskjellige kostnadene. Derfor tenkte jeg i denne ukens innlegg å ta for meg de forskjellige kostnadene som påløper i forbindelse med et oppdrag. Jeg har tidligere skrevet om hvilken nøkkelinformasjon en eiendomsmegler må hente inn i forbindelse med et oppdrag. Denne informasjonen er imidlertid ikke kostnadsfri. Så hvilke kostnader påløper i et tilbud fra eiendomsmegler?

Grunnbok

For det første trenger vi utskrift fra grunnboken. Grunnbok er et offentlig register hvor alle eiendommer er registrert. En utskrift fra grunnboken omfatter hovedsakelig boligeiendommens grunndata, tinglyste pengeheftelser og servitutter/rettigheter.

Kommune

Videre er vi nødt til å rekvirere nødvendige opplysningene fra kommunen som gjelder for den aktuelle eiendommen. For det første innebefatter dette reguleringskart med bestemmelser. Reguleringsplan er en detaljplan bestående av saksframstilling, kart og tilhørende reguleringsbestemmelser. Planene avklarer utnytting og bruk av arealene de omfatter, og kan inneholde mange ulike reguleringsformål. Typisk vil en bolig befinne seg i et område som er regulert for boligformål.

Videre må vi innhente ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Ferdigattest er et dokument fra kommunen om at et byggearbeid er ferdig og utført i samsvar med gjeldende vedtak og regelverk. En midlertidig brukstillatelse er en tillatelse som er gitt av kommunen før et nybygg eller tilbygg er ferdigstilt, men likevel ferdig nok til at det kan tas i bruk. Når det gis en midlertidig brukstillatelse skal alt som angår helse, miljø og sikkerhet være i orden.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse skal alltid ligge ved i salgsoppgaven.

Forretningsfører

Dersom du bor i et sameie eller borettslag har dere mest sannsynlig en forretningsfører. Ved innhenting av opplysninger fra forretningsfører får vi opplysninger om diverse relevante forhold. Dette er typisk informasjon om gjeldende seksjon-, andel, eller aksjeleilighet og tilhørende forpliktelser og rettigheter, vedtekter, husordensregler, siste års regnskap, gjeldende budsjett, møteprotokoller fra general forsamling etc.

Tips: Motta tilbud fra flere meglere, for å kunne velge det beste tilbudet

Eierskiftegebyr

Eierskiftegebyr er et gebyr forretningsfører tar og som belastes i forbindelse med eierskifte ved oppgjør. Dette skal dekke kostnadene forretningsfører har for registrering av ny eier, eventuell godkjenning, kontroll og oppfølging av eierskifte. Denne kostnaden må selger selv bære ved salg av andelsleilighet. Eier du en selveierleilighet kan du imidlertid flytte denne kostnaden over på kjøper.

Sikring med pantesperre

Som sikkerhet for kjøper mot at det tinglyses nye panteheftelser på eiendommen mellom kontraktsinngåelse og overtagelse tinglyses det et dokument med pantesperre på eiendommens. Dette gjøres for at oppgjørsavdelingen skal kjenne til alle heftelser som skal slettes. Da forsikrer man om at kjøpers bank for rett prioritet samtidig som kjøpers krav om en heftelsesfritt eiendom blir oppfylt.

Les også: Hva slags eiendomsmegler vil du være?

Kostnader til megler

Det er også en del kostnader megler har i forbindelse med et oppdrag og derfor må også dette tas med i tilbudet. Hadde man tatt alt dette i meglerprovisjonen ville nok veldig mange stusset over de høye summene. Her kommer de mest vanlige kostnadene i forbindelse med et oppdrag.

Forsikrings- og tilretteleggingshonorar

Alle eiendomsmeglingsforetak er lovpålagt til å stille sikkerhet for alle klientmidlene på samtlige aktive oppdrag. (jf. forskrift om eiendomsmegling § 2-2). Minstesummen for at et foretak skal kunne drive med eiendomsmegling er kr. 30 000 000,-, og dekkes gjennom en andel per oppdrag. Det er salgssummen som avgjør størrelsen på dette honoraret.

Inneståelseshonorar

Dette honoraret skal dekke kostnaden i forbindelse med inneståelse/erklæring fra eiendomsmegleren til kjøpers bank om at oppgjøret og alle klientmidler som administreres skal håndteres innenfor de lovpålagte rammene/rutinene.

Markedspakke

Som dere vet er det viktig å markedsføre en bolig for å kunne oppnå høyest mulig pris. I den forbindelse tilbyr meglerforetakene en markedspakke, som inkluderes i tilbud fra eiendomsmegler. Innholdet i disse pakkene varierer fra kontor til kontor, så det kan være greit å ta en ekstra titt på innholdet.

De aller fleste tilbyr internettannonser slik som Finn,no, Ny,no og Eiendomsnett.no inkludert i sine pakker. Her kommer også nabolagsprofilen inn. Dette er en tjeneste Finn.no tilbyr og som er ment å kartlegge nabolaget rundt den aktuelle boligen. Videre er plakatutstilling på de nærmeste kontorene inkludert. Til slutt bruker interessentsøk å være inkludert. Altså søker man blant aktuelle søkere som enten har tatt kontakt med oss meglere eller som har vist sin interesse gjennom deltagelse på visninger.

Noen meglerkontorer tilbyr også avisannonsering i sine markedspakker og tilbud. Dette kan være lokalavisen, nasjonale aviser eller meglerkjedens avis.

Oppgjørshonorar

Nesten samtlige meglerkontorer tar et oppgjørshonorar. Dette skal dekkke oppgjørsavdelingen for håndtering av oppgjøret.

Visning

Som dere vet av tidligere innlegg er det mye mer jobb med visninger enn den timen den varer. Derfor tar vi meglere dette for å dekke alt arbeid slik som visningsforberedelser, kjøring og gjennomføring av visningen.

Det er også viktig å nevne at det typisk også påløper kostnader til eksterne leverandører ved siden av eiendomsmegler, slik som trykking av salgsoppgave, fotografering og takstmann.

Som dere skjønner så er det ganske mange kostnader i forbindelse med et oppdrag og dette før megler i det hele tatt har fått sin del av kaken.

Tips: Motta tilbud fra flere meglere, for å kunne velge det beste tilbudet

Dette innlegget ble originalt publisert i mars 2015.Tags: , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close