Ressurs

Publisert 26 desember 2015 | av

Ditt ansvar når du selger bolig


Når du selger bolig er det viktig at du oppgir alle viktige opplysninger om boligen.

Norske boliger i dag selges «som de er». Det betyr at kjøper i utgangspunktet overtar boligen slik den står på salgstidspunktet, med den slitasje, feil og mangler som boligen da har.

En god del av spørsmålene jeg får som forbrukerrådgiver er knyttet til feil og mangler på solgte boliger. I noen tilfeller ser jeg at selgerne burde gitt mer utfyllende opplysninger om boligen de solgte.

Har du spørsmål til forbrukerrådgiveren? Han svarer på spørsmål mandag-torsdag på telefon 4000 01 02. Les mer om Forbrukerrådgiveren.

Selgers eget ansvar

For loven som regulerer kjøp og salg av brukte boliger – avhendingsloven – har noen viktige bestemmelser om selgers ansvar når boligen selges.

Dette må man som selger passe på, hvis ikke kan man bli ansvarlig overfor kjøper. Da kan man bli ansvarlig for å reparere feil, gi prisavslag eller betale erstatning – eller i verste fall blir kjøpet hevet.

NB: Selgerens plikter er selvstendige – det betyr at de ikke forsvinner selv om man bruker en eiendomsmegler eller takstmann.

Men en megler eller takstmann vil kunne hjelpe selgeren med å få frem – og gi – de riktige opplysningene, slik at man i de fleste tilfellene vil ha oppfylt lovens krav.

Les mer: Skal jeg bruke boligsalgsrapport når jeg selger boligen?

Selger må gi opplysninger

Loven krever at en boligselger må gi opplysninger om «omstendigheter ved eiendommen» som selgere kjente til – eller måtte kjenne til – og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Dette betyr at man må informere om alle feil og mangler man vet om ved boligen. Dette er særlig knyttet til større skader og/eller problemer som kan gi store kostnader. Et veldig typisk eksempel er vannskader som fuktskader på bad, eller vannlekkasje i taket.

Bestemmelsen om manglende opplysninger står i lovens paragraf 3-7.

Det er viktig å gi disse opplysningene klart og tydelig, for loven slår nemlig fast at kjøperen ikke kan kreve noe for mangler som kjøperen kjente til – eller burde kjent til ved inngåelsen av avtalen. Dermed vil selgeren være «fri» for det som er opplyst.

Ikke gi uriktige opplysninger

Loven krever også at de opplysningene man gir skal være riktige. Det er altså ikke lurt å pynte på opplysningene eller «glemme» viktige opplysninger.

Bestemmelsen om uriktige opplysninger står i avhendingslovens paragraf 3-8.

Tips: Har du spørsmål rundt hvilke opplysninger du må gi, kan du snakke med eiendomsmegleren, eller ringe Forbrukerrådgiveren for bolighandelen, tlf 4000 01 02. Les mer her.

Bruk egenerklæringsskjema

For å favne over de viktigste opplysningene man må gi, brukes det ofte egenerklæringsskjemaer som selgeren fyller ut. Skjemaene er skriftlige «huskelister» som man fyller ut, og skjemaet omhandler de viktigste feilkildene i en bolig. – Altså opplysninger som en boligkjøper har grunn til å regne med å få, slik loven krever det.

Tegner du eierskifteforsikring, vil eierskifteforsikringsselskapet ha sitt eget egenerklæringsskjema som må brukes.

NB: Opplysningene over kan gis muntlig, men det er ikke å anbefale. For da blir det alltid et spørsmål om hva som er sagt.

Les mer: Slik velger du eiendomsmegler – og andre tips til deg som skal selge bolig

Selger har ansvar for vesentlige feil – uten skyld – i fem år!

Selv om du har gjort «alt rett» og informert om at du visste, kan du likevel få ansvar. Dette fordi avhendingsloven paragraf 3-9 2. ledd gir selgeren ansvar hvis boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne. «Grunn til å regne med» skal vurderes ut fra «kjøpesummen og forholdene ellers», sier loven.

Denne bestemmelsen omtales i dagligtale som at selger har ansvar for vesentlige skjulte feil.

NB: Dette ansvaret har du i fem år etter at boligen er solgt – uansett om du kan klandres for feilen eller ikke.

I domstolene har man ofte kommet til at for å regnes som «vesentlig» må feilene være på rundt i området 3 til 6 prosent av kjøpesummen.

Ansvaret er altså uten skyld, og du kan ikke gardere det mot det bare ved å gi opplysninger. Den eneste måten du kan beskytte deg mot et slikt ansvar er ved å tegne eierskifteforsikring.

Les mer: Eierskifteforsikring – hvem bør ha det?


Carsten Henrik Pihl er Forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund.
Har du spørsmål om boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling, kan du ringe han på telefon 4000 01 02, mandag til torsdag mellom 10.00 og 14.00. Mer om tjenesten finner du på NEFbolighjelp.noTags: ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close