Ressurs

Publisert 13 september 2016 | av

Tidspunkt for beregning av dokumentavgiftsgrunnlag


I henhold til lov om dokumentavgift § 7 beregnes dokumentavgiften av eiendommens salgsverdi. Dokumentavgiften er en avgift til statskassen og har kun til hensikt å skaffe staten inntekter. Den skal altså ikke dekke statens omkostninger i forbindelse med hjemmelsoverføringen. Dette dekkes nemlig av tinglysingsgebyret.

Dokumentavgiften er 2,5 % av eiendommens markedspris, og som regel vil eiendommens markedspris være sammenfallende med eiendommens salgspris.

Les også: Hva er dokumentavgift, og hvorfor må vi betale den?

Det gjelder et viktig unntak ved kjøp av ny bolig:

Dersom du kjøper en bolig som ikke er påbegynt eller ikke er ferdig oppført på kjøpstidspunktet (kjøp som faller under bustadoppføringslova), er det andre regler som gjelder. Da beregnes dokumentavgiften av (boligens andel av) tomteverdien, og ikke kjøpesummen på boligen. Dette gjelder også hvis boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk før hjemmelsoverføringen.

I de aller fleste tilfeller vil skjøtet bli tinglyst innenfor et tidsrom på noen få måneder etter boligen er avhendet, og eiendommens markedsverdi har ikke endret seg mellom kjøpstidspunktet og tinglysing av skjøtet.

Les også: Derfor er dokumentavgiften lavere ved kjøp av nybolig

Avgiftsgrunnlag fra 1989?

I 2008 behandlet Høyesterett en sak vedrørende hvilket tidspunkt man skulle knytte verdien av avgiftsgrunnlag til. Spørsmålet var om det er eiendommens historiske verdi, typisk det avtalte vederlaget mellom partene, eller eiendommens markedsverdi på tinglysningstidspunktet som skal legges til grunn. I den aktuelle saken ble eiendommen ervervet i 1989 og kjøpesummen var avtalt til kr 295 333. Kjøper valgte ikke å tinglyse sitt erverv i forbindelse med kjøpet, men sendte skjøtet til tinglysing først i 2007. Skjøtet var påført kjøpesummen fra 1989 som avgiftsgrunnlag, og Statens kartverk nektet tinglysing grunnet feil avgiftsgrunnlag. Høyesterett slo fast at det er markedsverdien på tinglysingstidspunktet som skal legges til grunn ved beregning av avgiftsgrunnlaget.

Det finnes mange unntak fra regelen om 2,5% dokumentavgift, og her finner du noen av dem.Tags: ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close