Ressurs Dette må du tenke på om du skal hjelpe barna med boligkjøp

Publisert 15 juni 2015 | av

Hjelpe barna med boligkjøp? Les dette først!


Etter at kravet om egenkapital ble økt til 15 % har flere unge førstegangskjøpere behov for økonomisk hjelp fra foreldre ved kjøp av sin første bolig. Det er flere måter du kan hjelpe barna på, og du bør sette deg godt inn i fordelene og ulempene med de ulike finansieringsmåtene før du bestemmer deg om og hvordan du eventuelt skal hjelpe barna.

En del foreldre får spørsmål om å stille som kausjonist når barna skal kjøpe bolig. En kausjonist er en som har stilt sikkerhet i form av en kausjon for en annens gjeld. Kausjonen kan ha sikkerhet i penger, bolig, fritidsbolig eller annet. Dersom noen kan stille som kausjonist for barna, gir dette ofte mulighet for å få et høyere banklån.

Les også: Angrer på å hjelpe barna med boligkjøp

Arbeidsledighet eller sykdom

Dersom du stiller som kausjonist vil du være solidarisk ansvarlig for at ditt barn betaler renter og avdrag til rett tid. Det vil si at dersom barnet uansett grunn misligholder lånet sitt, kan banken rett seg mot deg og kreve at du betaler det skyldige lånet. Mange foreldre synes nok at det er uproblematisk å stille som kausjonist for barna, fordi sønnen / datteren er pliktoppfyllende og har kontroll på egen økonomi. Dersom barnet blir arbeidsledig eller sykt vil vedkommende imidlertid raskt få vanskeligheter med å betale høye låneavdrag og renter. Ytterste konsekvens er at banken krever hele lånet tilbakebetalt av deg som kausjonist, og hvis du ikke har midler til dette kan de begjære boligen din – forutsatt at denne er stilt som sikkerhet for lånet – tvangssolgt.

Dersom du vurderer å stille som kausjonist bør du ta en grundig gjennomgang med din bankforbindelse om konsekvensene ved å stille som kausjonist.

Gi privat lån

Et alternativ til å stille som kausjonist er å gi privat lån til barnet. Dette kan gjøres som en engangsutbetaling eller et månedlig beløp alt etter hva du som foreldre ønsker og hva du mener er mest hensiktsmessig. Dere bør imidlertid lage en avtale hvor det fremkommer betingelsene med lånet. Da vil det være mer forutsigbart for begge parter, og lettere å unngå misforståelser og konflikter i etterkant.

Les også: Dette må du vite som ung boligkjøper

Etter at arveavgiften ble fjernet 1. januar 2014 kan man også skattefritt gi forskudd på arv til barn i forbindelse med kjøp av bolig. Dette vil være en gave uten tilbakebetalingsplikt for mottaker. Noen foreldre velger å ta opp lån som man selv står personlig ansvarlig for, men at lånebeløpet gis til barnet som forskudd på arv. Da vil du som foreldre ha full kontroll på betaling av renter og avdrag, og dette er på mange måter mer forutsigbart enn å stille som kausjonist.

Imidlertid vil din økonomiske situasjon avgjøre om du kan og eventuelt på hvilken måte du bør hjelpe barna på, og du bør rådføre deg med din bankforbindelse før du bestemmer deg.


Elisabeth Jonsson er ekspertkommentator på Boligmani.no og advokat hos Visma Advokater i Trondheim, hvor hun jobber med forretningsjus med hovedfokus på fast eiendom. Jonsson har også mange års erfaring fra eiendomsmeglerbransjen.Tags: , , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close