Ressurs Hva er boligen verdt?

Publisert 30 oktober 2016 | av

Hva er boligen verdt? Slik får du riktig verdivurdering


En stor del av min jobb som eiendomsmegler er å foreta verdivurderinger, og svare på det mange boligselgere lurer på: Hva er boligen verdt?

Dane Matanovic skriver om verdivurdering av bolig.

Eiendomsmegler Dane Matanovic.

Kort fortalt er en verdivurdering en fastsetting av boligens antatte verdi i dagens marked. Prisen avhenger av hva kjøperne er villige til å betale.

Jeg møter ofte boligeiere som har urealistiske forventninger til pris på sin bolig. Markedet er dynamisk og opplever svingninger. Det du ville fått for boligen for et år siden er ikke nødvendigvis det samme du vil få for boligen i dag. Som kjent har det vært en jevn økning i boligprisene i Norge de siste årene. Dette har bidratt til at boligkjøp ofte er ansett som en trygg investering.

Synliggjør særpreg ved boligen

Mange er usikre på hva som inngår i en verdivurdering, og hva som bidrar til å øke eller redusere verdien på boligen. Før megleren kommer kan det være lurt å finne fram tidligere salgsoppgave, takst, verdivurderinger og annen relevant informasjon. I tillegg kan det være greit å lage en liste over oppgraderinger gjort siden boligen ble kjøpt. Vi meglere har som oftest tilgang til en del informasjon fra tidligere salg. Hvorvidt boligen er ryddig eller ikke har ingenting å si for selve vurderingen, men det kan være lurt å synliggjøre ting som særpreger boligen, når man skal finne ut hvor mye den er verdt.

Les også: Dette kan øke verdien av boligen din med 250.000 kr

En verdivurdering starer med en gjennomgang av boligen. Megleren går gjennom hvert rom og tar eventuelt notater. Når man kommer til et rom som har blitt oppgradert er det relevant å informere megler om hva som har blitt gjort, når det har blitt gjort, hvem som har gjort det og eventuelt hva det kostet.

Oppussing ikke alltid lønnsomt

Det er viktig å huske på at selv om en oppgradering har vært kostbar er det ikke sikkert at du får igjen disse pengene ved salget. Etter gjennomgangen er det vanlig å ta en samtale om de siste boligsalgene i området, deres takst og salgssum.

Les også: Nordmenn overvurderer verdiøkning ved oppussing

Når det kommer til selve verdifastsettelsen vurderes den aktuelle boligens størrelse, standard, beliggenhet, antall rom og andre relevante forhold. Dette er grunnlaget for boligens verdi som sammenlignes med de siste salgene i området, samt liknende boliger på markedet. Hvis en bolig i området har vært til salgs over lengre tid, kan dette være en god indikasjon på at boligen har fått en pris markedet ikke er villig til å betale. Når meglere skal gi en verdivurdering, er dette et moment de bør ta hensyn til. En verdivurdering er således basert på en samlet vurdering av de ovennevnte momenter.

Skal du foreta en verdivurdering kan det være lurt å hente inn tilbud fra flere meglere.

Hva er boligen verdt? Foreta en verdivurdering!

Avslutningsvis vil jeg informere om fordelene ved å innhente en verdivurdering. En verdivurdering kan for eksempel brukes til å refinansiere lån, søke om nye lån, eller klargjøre boligen for salg. I tillegg er dette en tjeneste de fleste meglerkontorer tilbyr kostnadsfritt.

Les også: Slik øker du enkelt verdien på boligen dinTags: , , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close