Ressurs Opsahl001_27

Publisert 23 september 2014 | av

Leie sammen – forholdet til utleieren


I forbindelse med studiestart er det mange nye (og ikke fullt så nye) studenter som trenger et sted å bo. Å flytte flere sammen i et bokollektiv er vanlig og normalt rimeligere enn å leie en hel leilighet for seg selv. Dersom man velger en slik boløsning bør man vurdere konsekvensene av hva slags kontrakt man inngår med utleieren. Det har betydning om man velger å akseptere én eller flere kontrakter for leieforholdet.

1. Bør man ha flere kontrakter?

Når alle leietakerne signerer på samme kontrakt blir de solidarisk ansvarlige for kontraktens innhold. Det betyr eksempelvis at hvis romkameraten din ikke betaler leie, kan utleieren kreve deg for hele beløpet. Som utgangspunkt kan utleier rette hele utestående beløpet mot alle.

Dersom dere i kollektivet har en innbyrdes avtale om hvem som skal betale hva, kan du selvsagt kreve regress av de som du har måttet ”legge ut for”. Da må imidlertid du sørge for inndrivelse av pengekravet, som kan bli mye mer arbeid samtidig som det er mulig du ikke får penger.

Oppsigelse av leiekontrakten er et annet tema som burde vurderes når kontrakt skal signeres. Dersom utleieren ønsker at kun én av leietakerne skal flytte ut, eller kun én av leietakerne ønsker å flytte ut, må kontrakten i utgangspunktet sies opp i sin helhet. Utleier og de resterende leieboere kan selvsagt forhandle om ny kontrakt på nye vilkår samtidig som den gamle kontrakten termineres. Mange utleiere vil nok imidlertid passe på tidspunktet for når ny kontrakt forhandles. Dersom det skjer på et tidspunkt med stor etterspørsel kan leietaker ende opp med dårligere kontraktsvilkår enn man hadde i forrige kontrakt.

2. Bør man ha én kontrakt?

Dersom det kun er én kontrakt, og man er den som har undertegnet kontrakten, er man fullt ut ansvarlig for leiekontraktens innhold overfor utleier. Det betyr at man er selvstendig ansvarlig for at alle betaler leien sin hver måned, ansvarlig dersom noe går blir ødelagt og ansvarlig for skader i leiligheten ved utflytting.

I disse situasjonene er det viktig å ha sikret seg med egne avtaler med dem man bor sammen med sånn at det er enklere å søke regress hvis utleier kommer med krav.

3. Bør man ha hver sin kontrakt?

Dersom alle leietakerne signerer hver sin kontrakt er den enkelte kun ansvarlig for det man har signert på. Det betyr at man bare er ansvarlig for sitt eget leiebeløp, og ellers ikke ansvarlig for hva romkameratene har ødelagt eller forpliktelser de har påtatt seg. Dersom romkameraten din har gjort noe som gir utleieren rett til å si ham opp, trenger ikke du å bli sagt opp i samme slengen.

4. Depositumskonto

Utleier krever normalt at det opprettes depositum som sikkerhet for leieforholdet. Å opprette depositumskonto koster penger og utleiere ønsker derfor gjerne at det kun opprettes én depositumskonto for leiligheten som alle leietakerne setter penger inn på.

Dersom du ikke selv er med og oppretter depositumskontoen legger du i utgangspunktet pengene dine i andres hender. Da vil det også være viktig med innbyrdes avtaler om hvem som har overført hvilke beløp og at renter etc. skal medfølge. I verste fall risikerer du at romkameraten din stikker av med alle pengene når han eller hun selv flytter ut. Heldigvis skjer nok ikke det så ofte.Tags: ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close