Ressurs skattefri utleie av garasje?

Publisert 29 april 2016 | av

Hvordan løses tvist med utleier eller leietaker?


Hvordan går man frem for å løse tvisten, om du som leietaker har en uenighet med utleier som dere ikke klarer å komme til bunns i på egenhånd?

Det er ikke uvanlig at det i løpet av en leieprosess oppstår tvist mellom utleier og leietaker. Dette kan f.eks. være manglende betaling av husleie, uenighet rundt økning av husleie, leierens manglende vedlikehold av husrommet, skader på leieobjektet og tilbakebetaling av depositum. Leierens og utleiers rettigheter og plikter er nedfelt i husleiekontrakten mellom partene og i husleieloven.

Dersom tvist oppstår og partene ikke klarer å løse denne seg imellom, kan hver av partene søke tvisten løst via rettsapparatet. De aller flest tvister vedrørende husleieforhold løses i første instans, som er forliksrådet i de aller fleste tilfeller. I Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag behandles tvister i boligleieforhold for Husleietvistutvalget (HTU). HTU har til formål å tilby partene i boligleieforhold, rask, rimelig og kompetent behandling av husleietvister.

Både forliksrådet og HTU vil i utgangspunktet forsøke å få partene til bli enige om en minnelig løsning Dersom partene ikke blir enige, så kan forliksrådet / HTU avsi dom i saken. Dersom en av partene er uenig i dommen, kan den ankes til tingretten. Forliksrådet / HTU kan også innstille saken, dersom saken ikke er godt nok opplyst eller for komplisert til at forliksrådet / HTU kan avsi dom.


Elisabeth jobber som forretningsadvokat hos Visma Advokater, er fagansvarlig hos Eie Eiendomsmegling Nardo i Trondheim, og har mange års erfaring fra meglerbransjen. Send gjerne Elisabeth en uforpliktende e-post hvis du har juridiske spørsmål vedrørende fast eiendom eller eiendomsmegling, på elisabeth.bartnes.sylten@visma.comTags: , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close