Ressurs Nabolovens viktigste paragrafer

Publisert 10 juli 2016 | av

Naboloven – det aller viktigste du trenger å vite


Forretningsadvokat Elisabeth Bartnes Sylten gir deg en enkel oversikt over hvilke paragrafer i Naboloven som dekker hvilke tema.

Naboloven (granneloven) gjelder for alle i nabolaget, og gjelder uansett om det er eier eller andre som benytter eiendommen det gjelder.

Naboloven § 2 – Tiltak til ulempe for nabo

Naboloven § 2 inneholder bestemmelse om at en eier ikke ha, gjøre eller sette i verk tiltak som er til unødvendig skade eller ulempe for nabo eller nabolaget.

I vurderingen om noen har brutt bestemmelsen skal det legges vekt på hva som er teknisk og økonomisk mulig å gjøre for å hindre eller avgrense skaden eller ulempen. Det skal også legges vekt på hva man kan forvente ut fra forholdene på stedet og om det er verre enn de vanlige bruks- og driftsmøtene på slike steder.

Naboloven § 3 – Trær på eiendommen

§ 3 inneholder bestemmelser om at eieren ikke skal ha tre som er til skade eller særlig ulempe for naboen, og som ikke er nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn tredjeparten av trehøyden. Det vil si at hvis treet er 3 meter høyt, kan det ikke stå nærmere enn 1 meter fra nabogrensen.

Det kan imidlertid være andre bestemmelser som legger ytterligere begrensninger. F.eks. frisiktsoner for trafikk osv.

Les mer om naboforhold og trær

Naboloven § 6 – Planting, graving, bygging

Denne paragrafen har bestemmelser om varsling av naboer, dersom man skal i gang med planting, graving, bygging, industritiltak eller andre tiltak som kan bli til skade eller ulemper for naboen.

Naboloven § 9 – Erstatningsansvar

Naboloven § 9 inneholder bestemmelser om erstatningsansvar dersom noen har lidt et økonomisk tap på grunn av skade eller ulempe som er i strid med bestemmelsen i naboloven §§ 2-5. Naboen kan også kreve at tilstanden eller tiltaket som strider mot bestemmelsene i naboloven §§ 2-5 blir rettet, jf. § 10.

Les også: Slik unngår du å krangle med naboen


Elisabeth jobber som forretningsadvokat hos Visma Advokater, er fagansvarlig hos Eie Eiendomsmegling Nardo i Trondheim, og har mange års erfaring fra meglerbransjen. Send gjerne Elisabeth en uforpliktende e-post hvis du har juridiske spørsmål vedrørende fast eiendom eller eiendomsmegling, på elisabeth.bartnes.sylten@visma.comTags: , , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close