Ressurs Selveier eller andel? Hva er best?

Publisert 10 september 2013 | av

Selveier vs. borettslagbolig


Mange boligkjøpere lurer både på hva forskjellen mellom selveier og borettslagsleilighet er og hva det medfører. Se oversikten under som viser fordelene og ulempene med de to eierformene.

 

 
Selveier
Borettslag / Andel
Pris

Det er nå svært små, hvis noen, forskjeller i prisene på selveier og borettsalgsbolig.

Minus: du må betale dokumentavgift på 2,5% av kjøpesummen.

Borettslagsleiligheter har tradisjonelt sett ligget litt under selveierboliger i pris, men denne forskjellen er nå praktisk talt ikke-eksisterende.

Pluss: Du slipper foreløpig å betale dokumentavgift når du kjøper borettslagsbolig. Teoretisk sett skulle dette kunne føre til høyere priser på borettslagsboliger, men dette er ikke påvist.

Utleie

Selveier har ingen begrensninger på fremleie.

Pluss: Du kan kjøpe en leilighet for å leie den ut.

Minus: Det kan i enkelte sameier bli større gjennomtrekk av beboere, hvilket kan påvirke bomiljøet negativt.

Styret må godkjenne utleie av borettslagsboliger. Normalt får man leie ut i inntil 3 år.

Pluss: Det kan være positivt for de som bor der at det blir liten gjennomtrekk av beboere i borettslaget, og at beboerne har større eierforhold til boligen.

Minus: Begrensningen på fremleie gjør at du fremdeles ikke kan kjøpe en borettslagsleielighet med den hensikt å leie den ut.

Forkjøpsrett Det er ingen forkjøpsrett ved kjøp av selveier.

I de fleste borettslag har beboerne forkjøpsrett på boliger som blir solgt i borettslaget. Med den nye loven innføres det 20 dagers frist til å gjøre bruk av forkjøpsretten og fem dagers frist til forkjøpsrettsavklaring.

Pluss: Hvis du bor i borettslag, får du mulighet til å kjøpe andre leiligheter i borettslaget uten å delta i budrunden.

Minus: Forkjøpsretten kan føre til at færre deltar i budrunden enn det ellers ville gjort, og det kan bety lavere pris for dem som selger. 

Oppussing / vedlikehold

Innvendig oppussing kan du gjøre så mye du vil av, men du burde forhøre deg med styret før du pusser opp badet. Kanskje foreligger det planer om å rehabilitere alle badene i sameiet løpet av kort tid. Da kan du risikere at de må rive opp badet ditt på nytt. Utvendig oppussing krever samtykke fra styret.

Minus: Kan i prinsippet ikke ta opp felles gjeld med pant i eiendommen. Den enkelte må belåne sin seksjon og betjene dette lånet, dersom en skal utbedre fellesarealer. Men bankene gir i gode tider lån til sameier uten pantesikkerhet.

Innvendig oppussing kan du gjøre så mye du vil av, men du burde forhøre deg med styret før du pusser opp badet. Kanskje foreligger det planer om å rehabilitere alle badene i borettslaget i løpet av kort tid. Da kan du risikere at de må rive opp badet ditt på nytt. Utvendig oppussing krever samtykke fra styret.

Pluss: Borettslag har anledning til å ta opp felles gjeld og finansiere utgifter til utbedring av fellesområder med pant i fellesarealene. Dersom borettslaget av en eller annen grunn skulle gå konkurs, hefter da andelseierne bare for sin andel av fellegjelden og sitt innskudd.

Fellesgjeld Det er langt mindre vanlig med fellesgjeld i et boligsameie. Det er imidlertid mulig for et sameie å ta opp et lån, f.eks i forbindelse med rehabilitering.

Borettslag kan ha varierende grad av fellesgjeld. I en del tilfeller kan boligeier løse ut sin andel av fellesgjelden og dermed sitte igjen med bare felleskostnadene.

Pluss: Fellesgjeld kan være gunstig grunnfinansiering, spesielt for unge etablerere, da den ofte har gunstigere betingelser enn det en ung lånetager selv kan oppnå.

Pluss: Flere eldre mennesker som har solgt selveierbolig og flytter i borettslag synes også det er gunstig med fellegjeld, da de får frigjort kapital til eget forbruk.

Minus: I borettslag med høy fellesgjeld kan bokostnadene fort skyte i været når avdragene begynner å løpe. Ikke alle er oppmerksomme på dette.

Minus: Sjekk om renten på fellesgjelden er bundet, for hvor lenge, og til hvilken rente. Det kan hende borettslaget har bundet renten til et nivå høyere enn det du selv kan oppnå.

 Tags: , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close