Ressurs skattefri utleie av garasje?

Publisert 5 april 2016 | av

Er utleie av garasje og parkeringsplass skattefritt?


Leieinntekter knyttet til utleie av garasje og parkeringsplass kan være skattefrie, hvis vilkårene er oppfylt.

Dersom du eier en bolig som er seksjonert, det vil si at boligen har eget seksjonsnummer, anses hver seksjon som en egen eiendom. Parkeringskjeller og boder i fellesarealer benyttes av beboerne i boligsameiet i fellesskap, og har en såkalt «tjenende funksjon» for leiligheten. Det vil si at parkeringsplassen og boden er en del av beboerens bolig- eller fritidseiendom, og leieinntekter knyttet til dette er skattefrie.

Må bo i boligen selv

Dette forutsetter imidlertid at boligen går under vilkårene for fritaksligning. Det vil si du benytter boligen selv, og at du ikke leier ut deler av boligen og parkeringsplass som til sammen utgjør over 50 % av boligens totale utleieverdi. Dersom boligen ikke faller inn under fritaksligning, kan du leie ut for inntil kr 20 000 i året skattefritt. Overstiger leieinntekten dette beløpet, må du skatte av hele utleieinntekten.

Har garasjen en "tjenende funksjon"?

Dersom du eier en bolig som har eget gårds- og bruksnummer, og har parkeringsplass i en frittstående garasje, kan leieinntekter knyttet til garasjeplassen være skattepliktige. Det avgjørende er om garasjen har en «tjenende funksjon». Hvis garasjen har en tjenende funksjon til boligen, vil den bli vurdert sammen med hovedbygningen, uavhengig av om boligen er en enebolig, tomannsbolig eller flermannsbolig, og leieinntekten kan være skattefri. Men hvis garasjebehovet for beboerne i boligen blir dekket på annen måte, f.eks. i en del av hovedbygningen eller annen frittliggende garasje på eiendommen, vil den utleide garasjen ikke ha en tjenende funksjon for boligen og leieinntektene kan være skattepliktige.

Gjøre om garasjen til varig utleiebolig?

Dersom du bygger om garasjen til varig utleiebolig vil den «tjenende funksjonen» opphøre, og leieinntektene kan være skattepliktige. Dette gjelder både om du bygger om hele eller deler av garasjen til varig utleiebolig. 

Les også: Skatt på utleie av egen bolig


Elisabeth jobber som forretningsadvokat hos Visma Advokater, er fagansvarlig hos Eie Eiendomsmegling Nardo i Trondheim, og har mange års erfaring fra meglerbransjen. Send gjerne Elisabeth en uforpliktende e-post hvis du har juridiske spørsmål vedrørende fast eiendom eller eiendomsmegling, på elisabeth.bartnes.sylten@visma.comTags: , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close