Ressurs dette får du fradrag for på skatten ved utleie av bolig

Publisert 27 mai 2016 | av

Utleie: dette kan du trekke fra på skatten


Fristen for å levere selvangivelsen går ut tirsdag 31. mai, for deg som har næringsinntekt på utleie av bolig. Her får du oversikt over alt du kan få fradrag for. 

Har du inntekter fra utleiebolig skal staten ha sin del av kaken. (Dersom du ikke selv benytter over halve boligen. Da gjelder andre regler)  Boligen må da regnskapslignes, som vil si at du skal skatte for netto leieinntekter, og dermed har du rett til å trekke fra alle relevante kostnader du har knyttet til utleien.

Les også: Skatt på utleie av egen bolig – slik fungerer det

Skatteetaten har et eget skjema for leieinntekter kalt RF-1189, post 2.8.2, der alle fradragene skal fylles inn. Skjemaet leveres elektronisk sammen med selvangivelsen. Det er ikke nødvendig å legge ved noe dokumentasjon i selvangivelsen, men hvis skattekontoret spør deg må du kunne dokumentere kostnadene, skriver Huseiernes Landsforbund.

På deres nettside, Huseierne.no, gir de en oversikt over hva du kan trekke fra på skatten. Her får du en kjapp oppsummering:

Vedlikehold

Om du har brukt penger på å få eiendommen tilbake i den stand den var som ny, har du krav på løpende fradrag på skatten for vedlikeholdsutgiftene. Utgifter til påkostninger og oppgraderinger utenom vedlikehold, som for eksempel endring av planløsning, gir ikke krav på fradrag.

Reiser til visninger, tilsyn og vedlikehold

Du får betalt per kilometer på reiser knyttet til visninger, tilsyn og vedlikehold. Satsene kan variere ut ifra den samlede reiseaktiviteten din og hvor i landet du bor.   

Faste kostnader

Du kan trekke fra alle faste kostnader knyttet til boligen inkludert forsikringer, kommunale avgifter, husleie til borettslag etc. dersom du ikke bor der selv. Bor du selv i boligen har du ikke krav på fradrag for utgifter knyttet til din del av boligen.

Skattefri utleie av egen bolig

Inntekten fra utleie er skattefri dersom du leier ut den delen av boligen din med lavest utleieverdi. Hvis du derimot leier du ut delen med høyest utleieverdi er det skattefritt inntil 20 000 kroner. Overstiger du denne summen blir du beskattet med 27 prosent all netto leieinntekt.

Korttidsutleie  

Om du leier ut den delen av boligen med lavest utleieverdi er også inntekten fra korttidsutleie skattefri. Du kan også leie ut den mest verdifulle delen så lenge inntekten ikke overstiger 20 000 kroner i løpet av et inntektsår.

Møblert utleie

Møbler/innbo avskrives som driftsmidler, eller saldoavskrives med en sats bestemt ut ifra pris på møbler og lengde på leieforholdet. Dersom du leier ut for kortere tid og du benytter innboet privat både før og etter, kan du i stedet kreve et skjønnsmessig fradrag på 15 prosent av brutto leieinntekt. Gjelder vanligvis opp til tre år.

Eiendomsskatt

Hvis du bor i boligen selv er du nødt til å gjøre en fordeling av kostnaden på den delen du selv bor i og delen du leier ut.

Diverse tjenester

Selv om det er vanlig at leier tar hånd om dette selv gir både TV, internett, strøm, snømåking, gressklipping og hagestell rett til fradrag på skatten. Dersom det er snakk om utleie av bolig i flerbolighus, vil en del av dette være inkludert i fellesutgifter, som da trekkes fra i stedet.

Festetomt

Festetomt gir deg rett til avdrag for festeavgift.

Skader på bolig

Skader på boligen som ikke dekkes av depositum, av leier selv, eller av forsikringen kan fradragsføres.

Annonsering og depositumgebyr

Du har også krav på fradrag for annonsering og depositumsgebyr. 

Den fullstendige oversikten fra huseiernes landsforbund finner du her.

Les også: Må jeg skatte av boligsalget?Tags: , , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close