Meninger Fordeler med eiendomsskatt

Publisert 28 september 2015 | av

4 1/2 grunn til å elske eiendomsskatt


Det kjempes om å svartmale eiendomskatten som satan selv. Kanskje ikke så rart, da den er upopulær og rammer folk flest.

Turen har nå kommet til Oslo. Valgresultatet tyder nemlig på at Høyres regime er slutt, og at hovedstadens beboerne sitter igjen med mer skatt.

Selv om eiendomsskatten er forhatt, så har den enkelte lyse sider.

For eksempel kan den både gi et mer rettferdig skattesystem og beskytte oss mot boligbobler. Flere, med Harald Magnus Andreassen fra Swedbank i spissen mener i hvert fall så.

Kanskje er ikke skatten så dum likevel?
 

Hvorfor det er lov å like eiendomsskatt 

1. Reduserer sjansen for boligboble

Eiendomsskatten demper boligprisene på sikt, og dermed muligheten for en boligboble.

I det korte bildet gjør skatten boligene dyrere å eie, men over tid vil de ekstra kostnadene slå ut i lavere priser. Det betyr ikke at boligprisene vil ramle ned i kjelleren fordi man innfører eiendosmskatt. Sannsynligvis vil de lande på et nivå lavere enn hva enn de ville vært uten. Hvor mye vet man ikke, men det vil ganske sikkert avhenge av skattens størrelse.

Hvorvidt vi har en boble i norske boligpriser i dag er vanskelig å si.

Det vet vi ikke før den eventuelt sprekker. Dagens situasjon med stagnerende lønnsvekst og økende arbeidsledighet er i hvert fall uheldig, så kanskje er det greit å være føre var.

2. Sosial utjevning

Et samfunn med enorme forskjeller er ingen tjent med. Bunnfradraget i eiendomsskatten bidrar til å jevne ut ulikheter ved at de med lavt verdsatte boliger slipper. I hvert fall inntil politkerne finner ut at de trenger mer penger.

Bunnfradrag eller ei, så er skatten skrudd sammen slik at jo større boligverdier du har, desto mer vil du betale i skatt.

Slik er det ikke i dagens Oslo.

Store boliglån er nemlig lik store rentefradrag. At vi belønner folk etter hvor mye gjeld de klarer å påta seg er egentlig ganske sykt. I tillegg får de med store boliger en større avkastning på investert kapital i boligen.

Alt i alt favoriserer dagens system de som allerede har mye.

Les også: En politikk for stigende boligpriser

3. Hindrer overinvestering i bolig

Eiendomsskatt gjør bolig mindre attraktivt som investeringsobjekt. Slik kan det bidra til å flytte penger fra boligmarkedet og over til næringslivet. Dette er bra fordi bolig er ”død kapital”, som bidrar lite til økonomien vår etter at de først er satt opp.

At mange overinvesterer i bolig er derfor en uting.

Tolk meg ikke feil, å eie egen bolig er vel og bra. Det er når ”alle” skal kjøpe bolig nummer to og tre at det blir utfordrende. Ikke bare gjør det boliger dyrere for førstegangskjøpere, men det gjør oss også utsatt ved boligprisfall.

4. Reduserer skatteflukt

Eiendomsskatten er en skatt det er vanskelig å vri seg unna. Det gjør den perfekt i vår globaliserte verden.

Mens landene kniver om å tiltrekke seg arbeidsplasser minker skattetrykket internasjonalt. Kombinert med fri flyt av penger over landegrensene betyr det at inntektsgrunnlaget for våre myndighetene reduseres.

I jakten på nye inntekter blir fast eiendom enkel å beskatte. Det er nemlig ikke like lett å flytte leiligheten på Frogner til Luxenburg eller Sveits.

4 1/2. Mer penger til kommunene

Eiendomsskatt betyr større inntekt til kommunene, som igjen kan bety en bedre hverdag for innbyggerne flest.

Dessverre er jeg usikker på om det er bra.

Er det noe vi har sett mye av i Norge, så er det uvettig bruk av offentlig midler. Jo mer penger politikerne får mellom hendene, desto mer har de en tendens til å bruke. Det er derfor ikke umulig at de ekstra skatteinntektene vil forsvinne inn i et sort hull.

Heldigvis har jeg lært å la tvilen komme folk til gode, selv når det gjelder politikere. Så la oss nå se hva de får til før vi eventuelt hiver dem over ripa.

Kjære lesere, vet dere om andre positive sider ved denne forhatte skatten?

Les også: De unge betaler prisen for å skape balanse i boligmarkedetTags: , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close