Meninger Forslag om økt boligbygging i oslo

Publisert 13 august 2016 | av

Byregjeringens «plan» til økt boligbygging i Oslo


I følge SSB vil befolningen i Oslo øke til 850.000 frem til 2040. Noe som utgjør snaue 10.000 personer i året i snitt. Boligprodusentenes forening og Prognosesenteret har regnet seg frem til at vi behøver i overkant av 6000 nye boliger i Oslo pr år. En behøver ikke være økonom for å skjønne at når det bare blir bygd drøye 3000 boliger i året i Oslo så har vi et problem.

MENINGER: Av Gerhard Bollmann Leknes

Problemet forsterkes ytterligere ved at det sistnevnte tallet er synkende – ca 30% færre leilighetsprosjekter er igangsatt i år enn hva tilsvarende tall var i fjor. Dette misforholdet mellom hvor mye som blir bygd og nettoinnflytningen bidrar til den massive veksten vi har hatt i boligprisene i hovedstaden.

Det internasjonale pengefondet IMF, som nylig har kommet med dommedagsprofetier om et forestående boligkrakk i Norge, bør ikke holde pusten i påvente av dette. Alle solemerker tyder på at vestlig økonomi, som Norge stort sett deler rente-skjebne med, behøver fortsatt monetær stimuli i form av fortsatt lave renter i overskuelig fremtid. Det meste tyder på at nettoinnflytningen til Oslo vil fortsette i rekordtempo, ref. SSB, og så lenge norsk økonomi fortsatt gjør det forholdsvis godt er det liten grunn, for de som ikke har kommet seg inn på boligmarkedet, å håpe på at boligprisene plutselig blir 40% rimeligere (prosentandelen som IMF mente norske boligpriser var overvurdt med) med det første.

Les også: En politikk for stigende boligpriser

Mye av årsaken til at boligbyggingen har gått så trått i Oslo kan i stor grad takkes våre politikere. Det at AP, SV og Miljøpartiet de Grønne har tatt over taburettene i Oslo og brukte det første halvåret av «byregjeringsperioden» til å slåss for å få kalle seg nettopp «byregjering», før noen tok opp lovboken og viste dem at, nei, dette fikk de ikke lov til, har ikke akkurat hjulpet på boligbyggingen for å si det forsiktig.

Som sagt, 30% færre leiligheter har blitt bygget hittil i år sammenlignet med i fjor. Nå har uansett denne såkalte «byrgjeringen» gjort som sine forgjengere i bystyret, nemlig å spist boller, drukket brus, tittet ut av vinduet og telt måker, samt laget et hav av tiltaksplaner. En av disse tiltaksplanene handlet om hvordan en skulle øke boligbyggingen i Oslo. Som sine forgjengere skal de i stedet for å bare gjøre det, først vurdere å lage et system som skal gjøre det enda(sic) enklere å få behandlet standariserte boligprosjekter. Videre skal de, i stedet for å bare sette i gang, redgjøre for bruk av alternative planer i reguleringsplaner. De skal også vurdere om Oslo kommune skal starte et eget selskap som skal begynne å bygge boliger bare sånn for å påse at det blir gjort minst mulig økonomisk effektivt. Men likevel fortsette å bruke forkjøpsretten til å kjøpe leiligheter for å lage sosialboliger rundt omkring på tilfeldige steder i hele byen, bare sånn for å gjøre det ekstra spennende for folk hvem som blir den nye naboen. De har valgt å opprette et helt eget utvalg, kalt Boligvekstutvalget, for å finne ut om leilighetsnormen som vi har i dag fungerer eller ikke. Det gjør den selvfølgelig ikke – den er alt for omfattende og gjør det mye mer kostbart å bygge enn det streng tatt er behov for, noe som er en stor bidragsyter til at det blir bygd færre boliger. Men i stedet for å slå på tråden til undertegnede, eller hvilken som helst annen som driver med eiendom for å få svar på det åpenbare, skal de altså opprette enda et helt nytt utvalg som skal evaluere dette noen år aller først. «Byregjeringen» er heller ikke spesielt glad i det fraværende stemmekveget på Frogner i Oslo. Denne bydelen er helt spesielt utpekt som et sted hvor det skal rives for å gjøre plass til mest mulig blokker, tett i tett, med små leiligheter og sosialboliger. Men husk – det skal utredes først, og innen den tid kan det godt være vi har et nytt bystyre som har stemmekveget sitt nettopp i bydel Frogner.

Les også: Står vi overfor et nytt boligkrakk?

Alternativt kunne en fjernet de aller strengeste byggenorms-reglene med et pennestrøk, latt utbyggerne som bygger i dag slenge på noen ekstra etasjer, samt åpnet for at en en kan bygge ut oppi krattet i Sørkedalen.

Det er allikevel en stor utiltenkt fordel med at tiltakene fra våre folkevalgte ikke er spesielt effektive. Og det gjelder et moment jeg paradoksalt nok ikke har sett IMF har tatt opp i sin dommedagsanalyse av det norske boligmarkedet – nemlig det faktum at en for offensiv boligbygging er den aller viktigste driveren for en boligboble. 

God sen-sommer folkens! – De fleste budgiver-konkurrentene har nå for lengst fortært all-inclusive’n nede i palmesolen, satt seilene mot nord og satt i gang de ville budrundene igjen, så sommerkuppet må du nok dessverre vente med til neste sommer. Men du verden for et bredt utvalg som ligger ute på finn nå sammenlignet med de siste måneder – for de som har råd til det.

Les også: Boligen min har banket Oslo Børs siden 2006Tags: , , , , , ,
  • Abonner på vårt nyhetsbrev


Close